18.09.2017

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar – 31. marts 2007

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

  • Udviklingen i driften for perioden svarer til det forventede

  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

  • Omsætningen i perioden, der er negativt påvirket af en midlertidig lukning af butikker og reallokering af butikskvadratmetre i forbindelse med opstarten af et større renoveringsprojekt, steg med 3,3 procent til DKK 660,0 mio.

  • Personaleomkostninger steg med DKK 8,0 mio. til DKK 191,0 mio. på grund af skærpede EU regler, hvilket øgede antallet af securitymedarbejdere med 55

  • Korrigeret for andre driftsindtægter på DKK 115,6 mio. vedrørende salg af en bygning steg EBITDA 7,3 procent til DKK 348,5 mio.

  • Resultat af kapitalandele faldt til DKK 2,9 mio. på grund af refinansieringen i Newcastle International Airport i 2006, som har medført højere renteomkostninger

  • Resultat før skat steg til DKK 343,8 mio.

  • Forventningen for 2007 om en stigning på 5-10 procent i resultat før skat fastholdes, når der tages højde for visse engangsomkostninger i 2006