Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar – 30. september 2007

 

Læs hele fondsbørsmeddelelsen i PDF

  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 2,5 procent. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 2,5 procent. SAS har imidlertid efter udgangen af 3. kvartal, d. 28. oktober 2007, meddelt at alle Dash 8 flyene trækkes tilbage permanent. CPH arbejder tæt sammen med SAS for at minimere de trafikforstyrrelser dette vil forårsage for de rejsende.
  • EBITDA for perioden 1. januar – 30. september 2007 steg med 16,7 procent til DKK 1.439,4 mio. Korrigeret for særlige forhold steg EBITDA med 0,9 procent til DKK 1.244,5 mio.
  • CPH har i de første 9 måneder foretaget anlægsinvesteringer for DKK 539 mio.
  • Den nye centrale sikkerhedskontrol åbnede 1. juni, hvilket resulterede i et væsentligt forbedret flow i de travle sommermåneder, hvor 98 procent af passagerne kom igennem sikkerhedskontrollen indenfor 10 minutter. Investeringen i den nye tax and duty free butik, som åbnede samme tid, har øget salget pr. passager, som følge af det forbedrede serviceniveau og produktsortiment, selvom den nye tax free kontrakt indeholder en lavere garanteret minimumsafgift pr. passager. Resultatet for de første 9 måneder er fortsat påvirket af salgsforstyrrelserne i første halvår
  • Serviceniveauet i den travle sommerperiode har levet op til de høje forventninger. Udover sikkerhedskontrollen er der også investeret i bagagesortering, check-in assistance til flyselskaberne, rengøring af passagerområder, lavpris parkering samt i shoppingcentret. På trods af de store investeringer i serviceforbedringer i 2007, er de samlede driftsomkostninger på niveau med 2006, når der korrigeres for særlige forhold
  • CPH har investeret DKK 50 mio. i opførelsen af den nye Metro station i Københavns Lufthavn. Stationen åbnede den 28. september 2007
  • I overensstemmelse med bestyrelsens godkendte strategi i 2006, har CPH i juni 2007 realiseret en engangsindtægt før skat på DKK 114,7 mio. ved salg af internationale aktiver. CPH har solgt den samlede aktieandel på 20 procent i HMA, Kina og 6,10 procent ud af den samlede direkte og indirekte aktieandel på 9,85 procent i ASUR, Mexico
  • Resultat fra kapitalandele faldt til DKK 38,8 mio. på grund af salget af aktier i HMA og ASUR og grundet refinansieringen i NIAL, Newcastle i 2006, som har medført højere renteomkostninger i NIAL
  • Resultat før skat steg med 22,3 procent til DKK 1.127,3 mio. Korrigeret for særlige forhold i de første 9 måneder af 2007 udgør resultat før skat DKK 932,4 mio. svarende til en stigning på 1,2 procent
  • Forventningen til årets resultat før skat for 2007 fastholdes som værende mere på niveau med 2006