Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Delårsrapport for Københavns Luf

 

Læs hele fondsbørsmeddelelsen i PDF

Udviklingen i drift og resultat ligger på niveau med det forventede
I 1. halvår 2006 tiltrak CPH 4 nye flyselskaber, og der blev åbnet ruter til 7 nye destinationer
Passagerantallet i København steg med 6,3 procent
Omsætningen steg med 4,8 procent til DKK 1.395,1 mio., hvor trafikindtægterne steg med 1,3 procent til DKK 700,1 mio. og de kommerci-elle indtægter steg med 12,4 procent til DKK 424,5 mio.
Korrigeret for omkostninger på 24,1 mio. i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier i 2005 udviser EBITDA en stigning på 7,8 procent
Antallet af medarbejdere steg med 89 som følge af nye, skærpede EU-krav til security, der var den væsentligste årsag til en stigning i personaleom-kostninger på 38,1 mio. kr. svarende til 11,1 procent
Resultat af kapitalandele steg med 21,7 procent til DKK 38,2 mio.
Resultat før og efter skat steg til henholdsvis DKK 546,2 mio. og DKK 401,3 mio.
Det er besluttet at udvide security faciliteterne for DKK 150 mio., hvilket vil være klar til højsæsonen i 2007
Fastholdelse af forventningen om investeringer i 2006 på DKK 700-800 mio.
Fastholdelse af forventningen om en stigning i resultatet for 2006 på cirka 10 procent, når der tages højde for visse engangsomkostninger i 2005
Forventning til resultat før skat
Som beskrevet i Årsrapport 2005 forventedes CPHs resultat før skat for de nuværende aktiviteter at udgøre i størrelsesordenen DKK 1 mia. (DKK 750 mio. efter skat) svarende til en stigning på cirka 10 procent, når der tages højde for visse engangsomkostninger i 2005. Forventningen var blandt andet baseret på en passagervækst på 4-6 procent i København.

Koncernresultatet for 1. halvår 2006 ligger på niveau med det forventede. Med en uændret forventning til passagervæksten for 2006 på 4-6 procent i København og med en uændret forventning til resultatdannelsen i de associerede selskaber fastholdes forventningen til resultat før skat, hvori er indeholdt en engangsomkostning til fastholdelse af direktionen.