Mulighed for SAS-piloters strejke
Der er mulighed for, at SAS-piloterne strejker. Hvis du har planlagt at rejse med SAS, kan du finde mere information om eventuelt aflyste flyafgange her.
Der er mulighed for, at SAS-piloterne strejker. Hvis du har planlagt at rejse med SAS, kan du finde mere information om eventuelt aflyste flyafgangeher.
 
18.09.2017

Indkaldelse til Københavns Lufth

 

Der har den 6. april 2006 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.


Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2005 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4: I alt til disposition 670,4 t.kr. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter payout ratio for 2005 udgør 100% svarende til et udbytte på DKK 670,4 mio. eller DKK 85,42 pr. aktie.

Ad punkt 5: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

Adm. direktør Henrik Gürlter
Kerrie Mather, CEO
Martyn Booth, Global Head of Airports
John Stent, Division Director
Philippe Hamon, Head of Business Development
Hamish de Run, Associate Director

Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürlter
Som næstformand valgtes: Kerrie Mather, CEO

Ad punkt 6: Generalforsamlingen valgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.
     
Ad punkt 7: Intet at bemærke.


Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

 Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF