Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Indkaldelse til Københavns Lufth

 

Der har den 6. april 2006 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.


Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2005 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4: I alt til disposition 670,4 t.kr. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter payout ratio for 2005 udgør 100% svarende til et udbytte på DKK 670,4 mio. eller DKK 85,42 pr. aktie.

Ad punkt 5: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

Adm. direktør Henrik Gürlter
Kerrie Mather, CEO
Martyn Booth, Global Head of Airports
John Stent, Division Director
Philippe Hamon, Head of Business Development
Hamish de Run, Associate Director

Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürlter
Som næstformand valgtes: Kerrie Mather, CEO

Ad punkt 6: Generalforsamlingen valgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.
     
Ad punkt 7: Intet at bemærke.


Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

 Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF