Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Ekstraordinær generalforsamling

 

Der har den 26. januar 2006 været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand for bestyrelsen

2. Eventuelt.


Ad punkt 1: Til selskabets bestyrelse valgtes følgende:
    
Kerrie Mather, CEO, Macquarie Airports
Martyn Booth, Global Head of Airports, Macquarie Airports
Philippe Hamon, Head of Business Development Europe, Macquarie Airports
John Stent, Division Director, Macquarie Airports
Hamish de Run, Associate Director, Macquarie Bank Ltd.

Der henvises til meddelelse af 12. januar 2006 vedrørende øvrige bestyrelsesposter.
 
Som næstformand valgtes: Kerrie Mather, CEO, Macquarie Airports

Den nuværende formand for bestyrelsen, Henrik Gürtler, har accepteret at fortsætte som formand.

Ad punkt 2:  Intet at bemærke.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF