Afgørelse om forhøjelse af securityafgiften

 

01.09.2005

I selskabets halvårsmeddelelse (nr. 10/2005 af 18/8-2005) blev det oplyst, at en forhøjelse af passagerafgiften på DKK 5,80 til delvis dækning af securityomkostninger pr. 1. juli 2005 var forelagt Transport- og Energiministeriet til afgørelse.

Ministeriet har nu meddelt, at man ikke kan imødekomme ansøgningen om en forhøjelse af securityafgiften i år med den begrundelse, at de væsentligste omkostninger relaterer sig til den nødvendige forberedelse og opstart af aktiviteter, der følger af et formelt myndighedskrav pr. 1. januar 2006.

Ministeriet har samtidig tilkendegivet, at ministeriet er parat til at godkende, at disse omkostninger indgår i en ansøgning om forhøjelse af securitytillægget for 2006.

På den baggrund aktiverer selskabet i 2005 de omkostninger, der ikke dækkes via de gældende afgifter, hvorfor afgørelsen ikke påvirker selskabets forventninger til resultatdannelsen for 2005.

Med venlig hilsen
Københavns Lufthavne A/S

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF