Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005

 

18.08.2005

Læs hele fondsbørsmeddelelsen i PDF

  • Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede
  • Passagerantallet steg med 2,4 %
  • Omsætningen steg med 10,7 % til DKK 1.331,1 mio.
  • Trafikindtægterne steg med 10,5 %
  • De kommercielle indtægter steg med 10,7 %
  • EBIT pr. passager steg med 7,8 % til DKK 52,77
  • Resultat af kapitalandele steg med 14,6 %
  • Resultat før skat steg med 24,7 % til DKK 418,6 mio.
  • Forventningen til et resultat før skat for året på ca. DKK 900 mio. fastholdes

Forventning til resultat før skat

Som beskrevet i delårsrapport for 1. kvartal 2005 forventedes CPHs resultat før skat for de nuværende aktiviteter at udgøre i størrelsesordenen DKK 900 mio. svarende til en stigning på cirka 10 procent i forhold til 2004. Forventningen var baseret på en passagervækst på 3 procent.

Resultat for 1. halvår 2005 svarer til det forventede. Passagervæksten for første halvår 2005 udgjorde 2,4 procent. På denne baggrund og på trods af den store stigning i chartertrafikken i juli måned forventes for 2005 som helhed en passagervækst på cirka 2,5 procent. Forventningen om et resultat før skat på cirka DKK 900 mio. fastholdes.

I denne forventning er der ikke indregnet effekter af indgåelsen af koncessionsaftalen med den bulgarske stat vedrørende privatisering af lufthavnene i Varna og Bourgas. Det vurderes ikke, at koncessionsaftalen vil have en væsentlig effekt på koncernens resultat før skat for 2005.