Regulering af trafikafgifterne i Københavns Lufthavn

 

09.11.2005

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Københavns Lufthavne A/S er i dag nået til enighed med de danske luftfartsselskaber og IATA om regulering af trafikafgifterne i Københavns Lufthavn. Aftalen, der snarest vil blive forelagt de respektive parter til underskrift, forudsættes at træde i kraft med udløbet af den nuværende aftaleperiode og gælde for perioden 2006 til og med 2008.

Aftalen består af en række delelementer, herunder udskillelse af betaling for security i en særlig takst, en generel nedsættelse af de øvrige lufthavnstakster samt en særlig incitamentsordning, hvor luftfartsselskaberne får økonomisk andel i lufthavnens fremtidige trafiktilvækst.

Foruden reguleringen af trafikafgifterne er det aftalt, at den bestående handlingafgift på 10,00 kr. pr. afrejsende udenrigspassager og 5,00 kr. pr. afrejsende indenrigspassager fastholdes uændret i hele aftaleperioden.

Trafikafgifterne i Københavns Lufthavn, Roskilde berøres ikke af aftalen.

I henhold til de gældende regler for takstreguleringer i Københavns Lufthavne A/S er det en betingelse for de aftalte takstreguleringers gyldighed, at disse godkendes af Transport- og Energiministeriet.

Størrelsesordenen af den samlede økonomiske effekt for CPH af aftalen, der varierer over perioden svarer til, at lufthavnens takster fastholdes uændrede på 2005 niveau.

Det er med den indgåede aftale hensigten at skabe de bedst mulige betingelser for understøttelse af den fremtidige trafikvækst i Kastrup Lufthavn.

Københavns Lufthavne A/S
DIREKTIONEN