Egne aktier

 

17.01.2005

I henhold til §29 i lov om værdipapirhandel kan vi oplyse, at Københavns Lufthavne A/S pr. 17. januar 2005 besidder egne aktier svarende til 5,08 % af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 833.000.000.

Tilbagekøbet er sket inden for rammerne af bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling om tilbagekøb af op til 10 % af Selskabets aktiekapital, jævnfør fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 (2. november 2004).

Vores seneste orientering om besiddelse af egne aktier fandt sted d. 6. januar 2005, hvor vi oplyste, at Københavns Lufthavne A/S pr. denne dato besad egne aktier svarende til 4,68 procent af aktiekapitalen.

Med venlig hilsen
Københavns Lufthavne A/S

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF