Publikationer

CPH ændrede fra regnskabsåret 2014 strukturen for sin årsrapportering. Facts & Figures 2015 er nummer to i rækken af integrerede koncernårsrapporter og afløser CPHs to tidligere årsrapporter – den finansielle CPH Koncernårsrapport og den ikke-finansielle rapport CPH og Samfundet.

Facts & Figures 2015 inklusiv årsrapporten for moderselskabet udgør CPHs lovpligtige årsrapportering.

Download i pdf
CPH publikationer kan downloades i PDF. For at kunne læse og udskrive pdf-filen kræves programmet Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet, kan du downloade det her.

Koncernårsrapport

Nedenfor kan du læse CPHs tidligere Koncernårsrapporter. Koncernårsrapporten fokuserer fra 2010-2013 kun på de rent finansielle forhold.

2015 2014 2013 2012 2011
CPH koncernårsrapport 2015 2012 2011

 

2010 2009 2008 2007

2010

2009

2008

2007

2006 2005 2004 2003

2006

2005

2004

2003

2002 2001 2000 1999

2002

2001

2000

1999

1998  1997    

1998

 

1997

   
       
       

CPH og Samfundet

Nedenfor kan du læse tidligere udgivelser af CPHs CSR-rapport, CPH og Samfundet, der dækker alle ikke-finansielle forhold af virksomheden.

2013 2012 2011 2010
2012 2011 2010

Til og med 2009 udgav CPH en miljørapport.
Læs miljørapporterne i arkivet

Corporate Governance i CPH

CPHs bestyrelse vurderer løbende Komitéen for god Selskabsledelse’s anbefalinger for corporate governance. Komitéens anbefalinger er retningslinjer for ”best practice” for ledelse af selskaber, som er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. CPHs stillingtagen til de enkelte anbefalinger er beskrevet her.