Aktieinformation

Information om CPHs aktie og ejerforhold

Aktionæroversigt:

  • Copenhagen Airports Denmark ApS (CAD)  59,4%  
  • Den Danske Stat 39,2%  
  • Udenlandske, private og institutionelle investorer  0,1%
  • Danske, private og institutionelle investorer  1,3%  

CAD er kontrolleret i fællesskab af Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

OTPP og ATP’s ejerskab af CPH er nærmere beskrevet i CPH´s Koncernsårsrapport.

Yderligere information om OTPP og ATP kan indhentes på henholdsvis http://www.otpp.com/ og www.atp.dk 

Københavns Lufthavnes aktie er noteret på Københavns Fondsbørs (ISIN DK0010201102).

Rating

CPHs rating fra Moody’s og Fitch er følgende:

Moody's = Baa2, investment grade 
Fitch = BBB+, investment grade

Om privatiseringen af CPH

Indtil 1990 blev lufthavnene i Kastrup og Roskilde drevet af statsvirksomheden Københavns Lufthavnsvæsen. Ved Lov om Københavns Lufthavne blev Københavns Lufthavnsvæsen den 19. september 1990 omdannet til Københavns Lufthavne A/S med staten som eneaktionær. Intentionen bag omdannelsen til et aktieselskab var, at selskabet skulle drives på et mere forretningsmæssigt grundlag.

Efter at selskabet i godt tre år havde været statsejet, blev det i februar 1994 besluttet at nedbringe statens ejerandel til 75 procent samt at søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Aktieudbuddet fandt sted i marts 1994 og aktierne blev i tilslutning hertil optaget til notering på Københavns Fondsbørs den 11. april 1994.

I 1996 solgte staten yderligere 24 procent af sine aktier og nedbragte derved sin ejerandel til 51 procent. Det seneste salg af statslige aktier skete i 2000, hvor den danske stat solgte 17 procent af aktierne. I begge omgange blev aktiekapitalen forhøjet med fem millioner som medarbejderaktier.

Den danske stats andel af aktiekapitalen er i perioden 2000 til 2006 gradvist øget til 39,2 procent som følge af CPH’s opkøb af egne aktier. Den danske stat ejer fortsat 39,2 procent af aktierne.