Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten