Fremtidens lufthavn

Københavns Lufthavn er hele Danmarks internationale lufthavn. Vi leverer vital infrastruktur, der binder danskerne sammen og får verden tættere på Danmark. Hvert år skaber vi rejseoplevelser for millioner af mennesker. Sådan har det været siden 1925.Vi tror på, at det er godt at rejse. Rejser betyder, at vi oplever nye kulturer og nedbryder grænser. Rejser giver os oplevelser, der gør os både klogere og rigere – økonomisk og menneskeligt.

Vi er en virksomhed, man kan se, mærke og høre. Vi fylder – og mange er afhængige af os. Vi vil være endnu bedre til at være i dialog med vores omverden, for lufthavnens fremtid er værd at tale om med alle, der har lyst til at tale med os.

Derfor indgår vi i dialog. Vi lytter til naboer, organisationer, politikere og alle, der har en holdning. For det er kun igennem dialog og åbenhed, at vi i fællesskab finder løsninger på fremtidens udfordringer."Det er kun igennem dialog, åbenhed og transparens, at vi i fællesskab finder løsninger på fremtidens udfordringer"Fremtidssikring af lufthavnen

Forskydning af tværbanen skal fremtidssikre lufthavnen

For at skabe plads til passagerer og nye flytyper i Københavns Lufthavn er det nødvendigt at forskyde tværbanen. Nye standpladser skal skabe plads til større fly, der kan håndtere nye og mere brændstofeffektive flytyper, der støjer mindre og udleder mindre CO2. Ændringerne kan ske inden for lufthavnens eksisterende areal og inden for de gældende støjgrænser.

Ændringerne kræver politisk opbakning

Den måde, Københavns Lufthavn anvender sit areal på, er politisk reguleret. Udviklingen af fremtidens lufthavn kræver derfor en lovændring, før de nødvendige ændringer kan gennemføres. Vi har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til at afkorte og forskyde tværbanen, da det vil skabe plads til de fornødne standpladser.

Vi går først i gang med anlægsarbejdet, når en lang række tilladelser er på plads, og der samtidig er et behov for ny kapacitet. Derfor forventer vi, at der vil gå flere år, til en kapacitet er klar til at blive taget i brug.

Åben proces

Som en del af udarbejdelsen af både lovgrundlaget, plangrundlaget og miljøvurderingerne vil der fra myndighedernes side blive foretaget høringer. Vores tilgang til processen er, at den skal være så åben som overhovedet muligt, så alle interesserede har mulighed for at komme med input og blive hørt.

Vi kan sagtens være uenige i forskellige pointer, der kommer frem. Men vi vil gerne lytte og lære af de indspil, der kommer fra vores omverden. Vores ønske er, at en åben videre proces kan skabe afsæt for at udvikle endnu bedre fælles løsninger for fremtidens lufthavn – i dialog med både flyselskaber, forretninger, naboer og andre partnere.