Corporate Responsibility

I Københavns Lufthavn tror vi på, at det er godt at rejse. Rejser betyder, at vi oplever nye kulturer og nedbryder grænser. Rejser giver os oplevelser, der gør os både klogere og rigere på et økonomisk og menneskeligt plan.

Ansvarlig og bæredygtig omstilling

Vi har et ansvar for at fremme en ansvarlig og bæredygtig omstilling af lufthavnen, så vi også i fremtiden har mulighed for at rejse og blive klogere.

Vi arbejder aktivt med vores sociale ansvar, vores klima- og miljøpåvirkning, og så stræber vi efter at drive en økonomisk bæredygtig forretning. Det kan du læse mere om her.

Hvad vil du vide mere om?

Mennesker

Københavns Lufthavn er Danmarks største lufthavn og har besøg af mange rejsende hver eneste dag. Lufthavnen har derfor et stort ansvar for de mennesker, der færdes i og omkring lufthavnen. Vi sætter en ære i at møde det enkelte menneske med respekt og gæstfrihed, og vi arbejder hver eneste dag for at sikre en arbejdsplads, der skaber rejseglæde i sikre og trygge rammer for både passagerer og medarbejdere.

Sikkerhed

Vores mål er fortsat at være en af de bedste lufthavne til styring af flyvesikkerhed. Vi arbejder proaktivt og systematisk for, at vores passagerer fortsat skal føle sig sikre og trygge på deres rejse.

Arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø skaber glæde og høj kvalitet. Derfor arbejder vi dedikeret med at dele viden og sikre trivsel hver eneste dag.

Attraktiv arbejdsplads

Vi vil være en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kan udvikle og udnytte deres potentiale.

Passageroplevelse

Vi vil skabe et trygt og behageligt miljø i lufthavnen, så vi også i fremtiden er en af de bedste lufthavne i verden til at skabe rejseglæde og gode rejseoplevelser.

Omverden

Københavns Lufthavn vil skabe mere værdi for samfundet og bidrage til at styrke sammenhængskraften i Danmark. Derfor investerer vi ansvarligt og langsigtet i den internationale og nationale tilgængelighed, så vi sikrer vores passagerer de bedste muligheder for at rejse i dag og i fremtiden.

Vi vil derfor gerne indgå i dialog med vores omverden for at skabe nye forbindelser og langsigtede løsninger for infrastrukturen i Danmark.

Binde Danmark sammen med resten af verden

Vi skal medvirke til at skabe velfærd og jobs og binde Danmark sammen med resten af verden – og vi skal gøre en ekstra indsats for at begrænse støj og sikre god luftkvalitet og socialt ansvarlige indkøb.

Hele Danmarks internationale lufthavn

Vi ønsker at være en værdsat nabo og leve op til vores rolle i samfundet som hele Danmarks internationale lufthavn. Vi skal påtage os ansvaret for en bæredygtig, klimavenlig og social omstilling gennem nytænkning, samarbejde og investeringer i infrastruktur og teknologi.

Lokal samfundsudvikling

Som Danmarks største lufthavn og den største arbejdsplads ønsker vi at udvide vores positive rolle i samfundet og bidrage til værdifuld udvikling og vækst i lokalsamfundet – med respekt for mennesker og miljø.