Omstilling til fremtidens lufthavn

Siden 1925 har Københavns Lufthavn, i tæt samarbejde med flyselskaber, partnere og vores omverden, skabt fantastiske rejseoplevelser for millioner af mennesker. Hvis vi fortsat skal kunne møde den stigende efterspørgsel fra vores omverden samtidig med, at vi forfølger vores ambitiøse mål om en grøn omstilling, er det vigtigt, at vi får de fysiske rammer til at videreudvikle en af Europas mest effektive lufthavne.

At rejse er godt for den enkelte og godt for samfundet. At rejse og opleve nye kulturer skaber menneskelig værdi, og det understøtter vækst og sikrer arbejdspladser. Derfor arbejder Københavns Lufthavn løbende på at skabe de bedste rammer for fremtidens lufthavn. Det skal ske i tæt samarbejde med vores passagerer, partnere og omgivelser og med respekt for det lokalsamfund, vi er en del af. Du kan her på siden læse mere om, hvordan vi vil udvikle og omstille Københavns Lufthavn til at blive fremtidens lufthavn.

Sammen om udviklingen af fremtidens lufthavn

Vores ønske er, at en åben videre proces kan skabe afsæt for at udvikle endnu bedre fælles løsninger for fremtidens lufthavn

Læs mere