Vinterforanstaltninger

Samarbejde, præcision og tempo ved vintertide

Forberedelse og samarbejde er nøgleordene når vintersæsonen begynder. Et avanceret isvarslingssystem giver lufthavnen mulighed for at være på forkant med vejret. Lufthavnen har et samarbejde med DMI (Danmarks Meteorologiske Institut), hvor dataudveksling er med til at sikre nøjagtige vejrprognoser. 

Af sikkerhedshensyn skal sne og is fjernes fra fly lige inden afgang. I lufthavnen bruges specialindrettede køretøjer, kaldet ”elefanter”, til at fjerne is og sne fra fly. 

Overskydende væske opsamles og efterbehandles
Afisningen foregår ved at ”elefanterne” sprøjter en 80º C varm afisningsvæske på flyene. Afisningsvæsken er en blanding af glykol og vand, som er letnedbrydelig i naturen, men som dog kan bidrage til iltsvind, hvis det ledes til Øresund. 

Derfor foregår afisning af fly på særligt indrettede platforme, hvor den overskydende afisningsvæske bliver opsamlet og via dræn ledes til opsamlingstanke. Den opsamlede væske bortskaffes til rensnings- og biogasanlæg på hele Sjælland, hvor glykolen fungerer som en nødvendig kulstofkilde.

Den opsamlede afisningsvæske kan blive fortyndet af nedbør der falder på platformene under afisningen. Hvis glykolindholdet i den opsamlede væske er under 5 % har lufthavnen tilladelse til at udsprede væsken på et græsareal, hvor der foregår en naturlig nedbrydning af glykol.

Let nedbrydeligt afisningsmiddel til banerne
Detaljerede vejrprognoser sikrer at lufthavnen kan sprede baneafisningsmidler på baner og rulleveje inden der dannes islag. Almindeligt vejsalt kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke bruges i en lufthavn, da salt kan medføre korrosive skader (rust) på flyene. Derfor bruger lufthavnen et formiatbaseret baneafisningsmiddel, der er let nedbrydeligt i naturen.

Snerydningskolonne
Kolonnen af snerydningskøretøjer er et ganske imponerende syn

En bane ryddes for sne på 10 minutter

Lufthavnen kan rydde en start– og landingsbane for sne på 10 minutter. Snerydningen sker med en konvoj af snerydningskøretøjer. Konvojen indeholder en række forskellige køretøjer, såsom sneplove med fejemaskine, sneslynger og formiatspredere. En løbende kontrol af banerne og rullevejenes tilstand gør at man kan målrette indsatsen og dermed begrænse forbruget af baneafisningsmidler og samtidig sikre den maksimale sikkerhed for lufttrafikken.