VandforbruVandforbrugg

Den største del af lufthavnens samlede vandforbrug foregår i passagerterminalerne, hvor op mod 60.000 mennesker færdes dagligt. Men også en lang række andre aktiviteter bidrager til vandforbruget. Af miljøhensyn benytter CPH sekundavand, hvor det er muligt.

Vandforsyningen til lufthavnen kommer fra Tårnby og Dragør Kommunes vandværker, som indvinder drikkevand fra kildepladser på eller i umiddelbar nærhed til lufthavnsarealet. 

Flyselskaber, cateringfirmaer og øvrige lejere i lufthavnen er ansvarlige for deres eget vandforbrug men forsynes for en stor del via CPH's ledningsnet. 

Overvågning af drikkevandskvaliteten
Drikkevandskvaliteten i CPH overvåges ved løbende kontrol af lufthavnens drikkevandsforsyning, hvor vandprøver sendes til analyse på et eksternt laboratorium.

Sekundavand til køling, bilvask m.v.
CPH arbejder løbende på at foretage vandbesparende foranstaltninger. For at reducere forbruget af drikkevand anvendes sekundavand fra en lokal afværgeboring til køling af teknikrum i vaskehal, til vask af biler, samt til toiletskyl i dele af terminalområderne.

Vidste du at:

... der udtages 165 vandprøver årligt for at kontrollere drikkevandskvaliteten.

CPH i 2012 havde et gennemsnitligt forbrug af drikkevand på ca 8,6 liter pr. passager