Jord

Overskudsjord kontrolleres nøje

CPH håndterer hvert år mellem 25.000 og 100.000 tons overskudsjord, der genereres i forbindelse med forskellige byggeaktiviteter. Overskudsjorden kontrolleres ved hjælp af jordprøver, der analyseres af eksterne akkrediterede laboratorier.

Langt størstedelen af overskudjorden i lufthavnen er ren, altså uden forureningskomponenter. Den rene jord indbygges i støjvolde, der samtidig begrænser støjen til de omkringliggende bebyggelser. 

De arealer, hvor der konstateres forurening, bliver anmeldt til og registreret af Region Hovedstaden, og den forurenede jord køres til eksterne jordbehandlingsanlæg.

Eget jordbehandlingsanlæg
CPH har sit eget jordbehandlingsanlæg, hvor myndighederne har givet tilladelse til at behandle visse typer af forureninger, som er letnedbrydelige i naturen. For at fremme nedbrydningen gødes og harves jorden i sommerhalvåret. Jordbehandlingsanlægget er placeret helt ude ved kysten til Øresund, bl.a. for at minimere gener såsom støj og støv til omgivelserne mest muligt.

Vidste du at:

CPH hvert år starter mellem 60 og 100 projekter, hvoraf ca. halvdelen genererer overskudsjord

CPH hvert år håndterer mellem 25.000 og 100.000 tons overskudsjord, hvoraf langt størstedelen deponeres i lufthavnens støjvolde.

Jordprøver fra et af lufthavnens anlægsprojekter
Jordprøver fra et af lufthavnens anlægsprojekter