Grundvand

En nøje overvågning af grundvandet er vigtig for samspillet mellem lufthavnens aktiviteter og miljøpåvirkningen af jord og grundvand.

Grundvandet i jorden under lufthavnen findes i et kalklag ca. 10 meter under jordoverfladen. Grundvandet dannes ved at regnvand gennem mange år siver ned gennem jorden og fylder mellemrummene i kalklaget med vand. 

Overvågning af grundvandet
CPH overvåger grundvandet under lufthavnsarealet gennem et grundvandsovervågningsprogram, der er udarbejdet i samarbejde med Tårnby Kommune. Overvågningen sikrer et samlet overblik over grundvandsforholdene i lufthavnen. Dette har CPH's store fokus, da lufthavnens arealer indgår i en samlet drikkevandsressource for Hovedstadsområdet.

Der indgår ca. et halvt hundrede boringer i overvågningsprogrammet, som består at vandprøvetagning og fastsættelse af grundvandsniveauet, dvs. hvor langt nede i jorden overfladen af grundvandet befinder sig. 

Vandprøverne sendes til analyse for at holde øje med grundvandskvaliteten. Oplysningerne om, hvor højt grundvandet står, anvendes til at give et overblik over grundvandsbevægelsen, altså i hvilken retning grundvandet bevæger sig i kalklaget.