Vand og jord

For at sikre at lufthavnens aktiviteter og drift ikke har miljømæssige konsekvenser for jord, vand og lokal samfund udtages løbende kontrolprøver af kvaliteten af drikkevand, overfladevand, spildevand, grundvand og jordforhold. Derudover er lufthavnen reguleret gennem over 100 miljøgodkendelser og tilladelser med egenkontrolvilkår, som årligt afrapporteres til myndighederne.

Læs mere

Vandforbrug

Den største del af lufthavnens samlede vandforbrug foregår i passagerterminalerne, hvor op mod 60.000 mennesker færdes dagligt.  Men også en lang række andre aktiviteter bidrager til vandforbruget. Af miljøhensyn benytter CPH sekundavand, hvor det er muligt. (læs mere)


Spilde- og overfladevand
Lufthavnens område er separat kloakeret, hvilket betyder at spildevand og regnvand er adskilt i to separate systemer og at de to typer vand ikke ledes til de samme steder, da sammensætningen af vandet er meget forskellig. (læs mere)

Grundvand
En nøje overvågning af grundvandet er vigtig for samspillet mellem lufthavnens aktiviteter og miljøpåvirkningen af jord og grundvand. (læs mere)

Jord
CPH håndterer hvert år mellem 25.000 og 100.000 tons overskudsjord, der genereres i forbindelse med forskellige byggeaktiviteter. (læs mere)

Vinter i CPH
Forberedelse og samarbejde er nøgleordene når vintersæsonen begynder. Et avanceret isvarslingssystem giver lufthavnen mulighed for at være på forkant med vejret. (læs mere)