Bedre trafikafvikling omkring Københavns Lufthavn

Tilgængelighed er et nøgleord i forbindelse med at drive en velfungerende lufthavn – ikke alene for de mange millioner passagerer, som årligt rejser gennem lufthavnen, men også for de over 23.000 personer, der arbejder på lufthavnens område.

Alene i 2016 steg antallet af passagerer med 9,1 procent til 29 millioner passagerer – og passagervæksten forventes at fortsætte og vil over de kommende år understøtte flere flyruter og skabe mere end 10.000 nye jobs i lufthavnen. Men i takt med væksten skabes også et øget pres på den lokale infrastruktur og det omkringliggende nærmiljø, som skal håndteres. Særligt kapaciteten på vejene til og fra lufthavnen vil komme under pres, når der dels kommer flere passagerer og dels mere cargo til Københavns Lufthavn.

Derfor er CPH opmærksomme på, hvordan vi løbende kan udvikle infrastrukturen i takt med, at lufthavnen vokser – blandt andet i tæt dialog med de lokale myndigheder. CPH og Tårnby Kommune har i det seneste år etableret et tættere og mere forpligtende samarbejde om den lokale infrastruktur, som skal sikre den rette balance mellem vækst i lufthavnen og byudvikling i Tårnby Kommune.

Nedenfor kan du læse mere om det arbejde, vi gør for at sikre en god trafikafvikling i og omkring lufthavnen.