Støjbelastning

Markant fald i støjbelastningen trods stigning i passagertallet

Støjbelastningen fra startende og landende fly beregnes efter den såkaldte TDENL-metode (Total Day-Evening-Night Level). Ved denne metode kan der føres løbende kontrol af udviklingen i støjbelastningen fra lufthavnens flytrafik, der berører områderne omkring lufthavnen.

Miljømyndighederne har i miljøgodkendelsen af Københavns Lufthavn fastlagt, at støjbelastningen ikke må overstige en TDENL-værdi på 147,4 dB (med en tolerance på 1 dB).

Lufthavnens TDENL-værdi blev for 2012 beregnet til 144,7 dB.

Støjbelastning og passagerudvikling

TDENL-værdier for 1996-2012 sammenholdt med antallet af passagerer.

Støjbelastningen er siden 1996 faldet med 8 dB. Faldet skyldes primært udfasningen af en række støjende flytyper, der blev endeligt gennemført i 2002. Samtidig med at støjbelastningen er faldet, er det samlede passagerantal steget stort set siden 1996.

Dette skal sammenholdes med, at den samlede trafikmængde målt som flyoperationer er faldet siden 2000. At det samlede passagerantal kan stige på trods af et faldende antal flyoperationer skyldes, at flyselskaberne har øget flyenes kapacitetsudnyttelse, og at antallet af flyoperationer med større flytyper er steget.

Fakta

10 års udvikling

• Flere passagerer
• Færre flyoperationer
• Lavere støjbelastning