Hvad er støj og hvad kommer støjen fra i lufthavnen?

Lyde er en del af vores hverdag. Først når disse lyde er generende, kaldes det støj. Enhver person reagerer forskelligt på intensiteten og oprindelsens af lyde. Om lyde er støj vil derfor altid være et subjektivt skøn.

Virkningen af støj afhænger ikke kun af akustiske funktioner som volumen, varighed og hyppighed. Tværtimod, afhænger det af, hvor og hvornår støjen opstår og hvor følsom overfor støj den pågældende person er. Selv et tikkende ur kan berøve mange deres nattesøvn, og en motorsportsentusiast vil nemmere kunne håndtere motorstøj end en person der ikke er glad for motorsport. Ikke desto mindre, vil en stigende støjvolumen øge sandsynligheden for, at selv mindre støjfølsomme mennesker vil klassificere lyd som støj på et givent tidspunkt.

Lydstyrke fra forskellige støjkilder

Aktive og passive beskyttelsesforanstaltninger
Flystøj og støj fra lufthavne har i årtier været i fokus. I forbindelse med at undgå eller reducere støj, skelnes der mellem aktive og passive foranstaltninger. Aktive, der gennemføres direkte på støjkilden, dvs. direkte på flyet og på aktiviteterne i lufthavnen. Passive foranstaltninger omfatter f.eks. lydisolering af boliger.

Støjkilder er forskellige

Det væsentligste bidrag til støjbelastningen omkring lufthavnen stammer fra startende og landende fly, men også støj fra aktiviteterne på jorden har betydning for støjpåvirkningen af boligområderne omkring Københavns Lufthavn.

Flystøjen varierer efter flytype, antal operationer, hvilke områder som overflyves, tid på døgnet mv. De meteorologiske forhold har stor indflydelse på lydudbredelsen og dermed også støjbelastningen af omgivelserne.

Støj fra startende og landende fly
Det væsentligste bidrag til støjbelastningen omkring lufthavnen er støj fra fly, der letter og lander. Støjen fra et fly kommer fra dels motorerne dels fra luftens passage af flyet, når flyet er luftbåret. Støjen fra en flymotor kommer fra flere kilder: rotationen af ventilator, kompressor og turbine, forbrændingsprocesser, og den udstrømmende luftstrøm. Når flyet er i luften, vil luftens passage på flyets skrog, vinger og landingsstel også være en betydelig støjkilde.

støjkilder på et fly

Reducere støj ved kilden
Ingeniører og teknikere indenfor flybranchen arbejder konstant på at finde måder at reducere støjen på. Gennem de sidste årtier er støjen fra flyene blevet reduceret væsentligt i form af udfasning af gamle fly og udvikling af nye flytyper. A3808, B787 (Dreamliner), A350 og de seneste generationer af A320neo og B737MAX er markant mindre støjende under start på grund af designet af flykroppen, bedre motorer og mindre vægt, i forhold til sammenlignelige flytyper.

Støj fra test af flymotorer
For at mindske støjgenerne ved motorkøringer har lufthavnen dedikeret fire særligt afskærmede eller fjerntliggende områder, hvor der må foretages test af flymotorer. På de enkelte motorkøringsområder er der en række regler, der skal følges. Der må ikke foretages motorkøringer i tidsrummet fra kl. 23.00 til 05.00. Alle motorkøringer skal indrapporteres til CPH.

Motorkøringer 2002-2016Siden 2008 er antallet af udførte motor- og tomgangskøringer steget. Antallet af tomgangskøringer har udvist størst stigning de sidste mange år.

Støj fra brug af flyenes hjælpemotor
De fleste jetfly har en hjælpemotor, som i branchesprog kaldes ”APU” (Auxiliary Power Unit – på dansk ”hjælpestrømsenhed”). APU’en er en lille jetmotor, der producerer strøm til flyet, når det er på jorden og hovedmotorerne er slukkede. APU'en er oftest placeret i halen af flyet, og som andre jetmotorer udsender den en del støj ved brug. For at mindske støjen må APU'en kun benyttes 5 minutter før flyet skal af sted fra en standplads og 5 minutter efter det er ankommet til en standplads. Flyet skal i stedet benytte elinstallationerne og ventilationsfaciliteterne, der findes på de fleste standpladser. På de standpladser, der ikke har disse faciliteter, kan flyet benytte en GPU (Ground Power Unit) som er en el- eller dieseldrevet generator, der støjer væsentligt mindre end en APU. Det er kun 11 standpladser ud af 124 standpladser i 2016, der ikke har faste el- og ventilationsfaciliteter til flyene.

Støj fra handlingsudstyr
I forbindelse med ”handling” af fly ved gatesne er der stor aktivitet med en lang række køretøjer og specialudstyr. Disse køretøjer bidrager tillige med støj i nærmiljøet. Københavns Lufthavne har gennem mange år haft en strategi for indførsel af ”grønt grej”, hvor en lang række køretøjer og udstyr er blevet udskiftet fra at være dieseldrevne til eldrevne. Dermed nedbringes både luft- og støjforureningen fra disse aktiviteter. Læs mere om grønt grej på siderne om luftkvalitet (link)

Støj fra intern transport i lufthavnen
Lufthavnen har et større vejnet inden for lufthavnshegnet, og lokalt kan denne vejtrafik også bidrage til støjbelastningen. I sommerperioden kan græsslåning og i vinterperioden kan snerydning også være væsentlige kilder til støj i omgivelserne.