Rapporter

Fra regnskabsåret 2010 har CPH´s årsrapportering ændret struktur. Fra at udgive en samlet koncernårsrapport samt en miljørapport, udgives der nu en rent finansiel koncernårsrapport og en CSR-rapport, der fokuserer på alle ikke-finansielle forhold - herunder miljø og klima - af virksomheden, arbejdspladsen og knudepunktet CPH.

Læs CSR rapporterne CPH og Samfundet.

Nedenfor finder du de tidligere miljørapporter i pdf-format

2009
Miljørapport 2009
2008
Miljørapport 2008
2007
Miljørapport 2007
2006
Miljørapport 2006

2005
Miljørapport 2005
2004
Miljørapport 2004
2003
Miljørapport 2003
2002
Miljørapport 2002

2001Miljørapport 2001

2000
Miljørapport 2000

VVM rapport
VVM rapport 1996

Resumé af VVM rapporten fra 1996 fås ved henvendelse til Miljøafdelingen