En sød bid af lufthavnen

På et fredet græsareal mod Øresund i udkanten af Københavns Lufthavns arealer står 10 bistader med lidt over 400.000 bier, hvis honning blandt andet sælges til passagerne i lufthavnen.

Honningen er resultatet af et tæt partnerskab mellem Københavns Lufthavn og Foreningen Bybi, som startede i foråret 2014. Det er Bybi, som har sat bistaderne op, står for pasning af bierne og sørger for produktion af honningen. Den honning, der laves, køber Fine Food-butikkerne i lufthavnen, hvorfra den sælges videre til passagerne, som får mulighed for at tage en lille bid af lufthavnen med hjem. Den lokale honning er et 100 % naturligt produkt, hvor der hverken bruges tilsætningsstoffer, antibiotika, pesticider eller kemikalier i produktionen.

Og der er tale om en ren win-win situation, når Københavns Lufthavn og Bybi indgår i et tæt partnerskab: Via bierne får lufthavnen en indikator for luftkvaliteten, idet bierne alene trives i ren luft og blandt ikke forurenede blomster, mens Bybi får adgang til over 70.000 potentielle daglige kunder, som får lejlighed til ikke alene at købe den lufthavnsproducerede honning men også en række andre af Bybis produkter i lufthavnens Fine Food-butikker.

Partnerskabet mellem Bybi og Københavns Lufthavn er også gået verden rundt og har fået omtale i flere store udenlandskabe medier og flymagasiner som et godt eksempel på, hvordan lufthavne kan indgå i bæredygtige partnerskaber, der styrker deres sociale- og miljømæssige profil.

Hos Bybi er missionen klar: Man ønsker at skabe nye produkter, som har en stærk lokal forankring og beriger mennesker og det omkringliggende miljø. Hver bistade skaber nye arbejdsopgaver, og det er Bybis ambition, at disse opgaver kommer ud til dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet såsom langtidsledige, tidligere hjemløse og asylansøgere for at give alle folk muligheden for at komme i arbejde.
Inden for de næste tre år har Bybi ambitioner om at forhøje den samlede honningproduktion fra 5 til 50 tons – og ikke mindst styrke partnerskabet med Københavns Lufthavn.

Læs mere om Foreningen Bybi her.