Målinger af luftkvalitet

Vi har arbejdet målrettet med luftkvalitet siden slutningen af 1980’erne, hvor den første store gennemgribende undersøgelse af luftkvaliteten omkring lufthavn blev gennemført af XXXX. Undersøgelsen viste dengang – ligesom efterfølgende målinger bekræfter – at luftkvaliteten i området svarer til hvad luftkvaliteten ville have været, hvis der i stedet for lufthavnen lå et område med blandet bolig og let industri, som man ofte ser i forstæderne.

Analysen viser, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem afviklingen af de enkelte flyoperationer og luftkvaliteten omkring lufthavnen. Den gennemsnitlige koncentration af NO2 (kvælstofdioxid) varierer ikke med antallet af flyoperationer hen over døgnet. Døgnvariationen i NO2 svarer nærmere til variationen i biltrafikken i København og det omkringliggende vejsystem.