Luftkvaliteten overvåges

Måling af luftkvaliteten er et krav i lufthavnens reviderede miljøgodkendelse.

Vilkårene er fastsat på baggrund af de generelle grænseværdier, der skal holde luftkvaliteten på et niveau, der har mindst mulige skadevirkninger for menneskers sundhed.

CPH har i samarbejde med Miljøstyrelsen opstillet et program for måling af luftkvaliteten ved lufthavnens hegn. Der er placeret to målestationer henholdsvis øst og vest for terminalområdet. 

NO2 (kvælstofdioxid) er en parameter man typisk måler på, når der tales om luftkvalitet. Man kan dermed sammenligne med andre målinger. Grænseværdien er 40 µg/m3.

Ud over at overvåge luftkvaliteten ved lufthavnens hegn er formålet med denne placering at vurdere, hvor meget forurening luften tilføres, når den passerer hen over terminalområdet, idet tidligere undersøgelser har vist, at de største forureningsniveauer findes omkring dette område.