Anerkendelse af erhvervssygdomme

Et antal lufthavnsansatte er blevet tilkendt erstatning af Arbejdsskadestyrelsen. Typen af forurening er afgørende for anerkendelse af erhvervssygdomme.

En erhvervssygdom opstår efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller fra de forhold, som arbejdet foregår under. For at blive anerkendt som en erhvervssygdom, skal sygdommen enten være angivet på en fortegnelse over anerkendte erhvervssygdomme, eller der skal efter en konkret vurdering blive anerkendt en sammenhæng mellem påvirkningerne i arbejdsmiljøet og sygdommen. 

Det er Erhvervssygdomsudvalget i Danmark, der bestemmer, om en sygdom kan blive anerkendt som en erhvervssygdom. Er der ikke en sammenhæng, eller skyldes påvirkningen ikke arbejdet eller de forhold, som arbejdet bliver udført under, bliver skaden afvist. 

Dieselos på erhvervssygdomsliste
Af nuværende erhvervssygdomsliste pkt. K5.2. fremgår det bl.a., at dieselos kan medføre kræft i Urinveje.

Derfor vil alle, der får denne kræfttype og i længere tid påviseligt har været udsat for dieselos i lufthavnen, kunne få anerkendt denne sygdom som en erhvervssygdom. 

Det er indholdsstofferne i fuel-udstødningsgasserne, der er afgørende for, om også udstødning fra fly kommer på listen over anerkendte erhvervssygdomme. 

CPH har kendskab til, at enkelte tidligere og nuværende medarbejdere i lufthavnens handlingsselskaber har fået anerkendt kræft i urinveje som arbejdsskade på baggrund af arbejdet i dieselos. De har fået tilkendt erstatning med en méngrad på 5-25 procent. (For méngrad under 5 procent ydes ingen erstatning). Derudover er der kendskab til ét tilfælde af KOL hos en nuværende medarbejder i et af lufthavnens handlingselskaber.

Kortlægning skal give mere viden
Den forestående kohordeanalyse, der skal kortlægge sundhedstilstanden af medarbejdere, der har arbejdet i lufthavnen sammenlignet med øvrige medarbejdere i Danmark vil bl.a. danne grundlag for viden om sundhedsmæssige risici og om evt. forskellige sygdomsforekomster. 

Der skal foreligge både forskning og dokumenterende analyser forud for, at konkrete sygdomme optages på listen over erhvervssygdomme. Den forestående kohordenalyse vil danne grundlag for Erhvervssygdomsudvalgets videre vurderinger. For at få anerkendt en erhvervssygdom skal der foreligge 'medicinsk dokumentation'. 

Ved medicinsk dokumentation forstås:

  • En biologisk naturlig og logisk forklaring på sygdommen
  • En påvirkning, der gør sygdommen sandsynlig
  • En sammenhæng mellem påvirkning og sygdom
  • Undersøgelser om udbredelser i befolkningen, der bekræfter en sammenhæng
  • Overbevisende rapportering af tilfælde, der er konstateret ved lægeundersøgelse
  • En betydelig overhyppighed af sygdommen blandt personer, der er udsat for denne påvirkning, i forhold til personer, der ikke er udsat
    (Kilde: Bearbejdet efter Arbejdsskadestyrelsen)