Luftkvalitetsprogrammet i Københavns Lufthavn

Siden 2007 har Københavns Lufthavn arbejdet på at forbedre luftkvaliteten på lufthavnens forpladser.

Sammen med fagforbundet 3F og en række virksomheder i lufthavnen arbejder Københavns Lufthavn på at reducere partikelforureningen i lufthavnen. En rapport fra 2011 som DCE (tidl. DMU) har udarbejdet for CPH, viser at luftforureningen i Københavns Lufthavn generelt ligger på et lavere niveau end i det centrale København.

Men på ét område, de ultrafine partikler, ligger forureningen i lufthavnen på et niveau, der er 2-3 gange højere end inde i Københavns centrum. 

Mere grønt grej
Derfor har Københavns Lufthavn iværksat en handlingsplan, der skal nedbringe mængden af ultrafine partikler i lufthavnen. Det drejer sig om lokale tiltag som forskellige former for adfærdsregulering og indførelse af såkaldt 'Grønt Grej'.

 Læs eller download nyhedsbrevet Renere luft i CPH (pdf)Samtidig arbejder CPH på - sammen med 3F - at rejse sagen i relevante internationale fora, da reduktion af ultrafine partikler i lufthavne i sidste ende er en udfordring for hele branchen.

Et samlet overblik
På disse sider forsøger vi at give et overblik over det materiale, som Københavns Lufthavn har offentliggjort om arbejdet med luftkvalitet gennem de seneste år. 

Her findes diverse rapporter, foldere og pressemeddelelser, der tilsammen gerne skal give et billede af de udfordringer, flybranchen står over for mht. reduktion af luftforureningen, samt ikke mindst Københavns Lufthavns arbejde på området.