Forbedring af luftkvalitet

God luftkvalitet er alpha og omega for os alle sammen – for vores naboer, medarbejdere og miljøet generelt.

Der er flere forskellige faktorer, der påvirker luften i og omkring lufthavnen. Inden på lufthavnens område har flymotorernes udstødning naturligt nok den største påvirkning på luftkvaliteten, men luften udenfor lufthavnen påvirkes i den grad også af trafikken på vejene i området, de lokale boligområder og den lokale industri, og den påvirkes faktisk også af trafik, boliger og industri i København.

For os i Københavns Lufthavn handler det om at opnå en så god luftkvalitet som muligt inden for lufthavnens hegn. Det er her, hvor vi har mulighed for at gøre den største forskel, og jo mere vi kan reducere påvirkningen fra lufthavnens operationer på luftkvaliteten indenfor hegnet, jo mindre påvirkning af luften vil der være udenfor hegnet i lokalområdet.

Derfor arbejder vi målrettet med en lang række initiativer i tæt samarbejde med fagforbundet 3F, flyselskaber, groundhandlere og andre virksomheder, der påvirker luftkvaliteten i lufthavnen, gennem ”Luftkvalitetsprogrammet”, som i fælleskab blev etableret i 20XX.