CO2-neutral vækst

Som et led i CPH's CSR-strategi vil vi sikre at vi i 2020 maksimalt udleder 1 kg CO2 per passager

Det skal vi gøre ved at have fokus på energibesparelser.

I praksis betyder det at Københavns Lufthavn skal kunne rumme den forventede fremtidige passagervækst inden for sin nuværende energiforbrugsramme.

Sagt med andre ord er det CPH's mål at drive en CO2-neutral vækst