ATES - Grundvandskøling

ATES – Aquifer Thermal Energy Storage

CPH har etableret et grundvandskøleanlæg kaldet et ATES anlæg (Aquifer Thermal Energy Storage). Det fuldt udbyggede anlæg vil bestå af 5 dipoler bestående af hver to boringer. Hver dipol består af en såkaldt varm boring og en kold boring. På nuværende tidspunkt er etableret 8 boringer (4 dipoler) som forsyner CPH Go, Finger D og bagagefabrikken samt den nyligt om- og udbyggede Finger C med opvarmning/køling.

Boringerne er ca. 110 meter dybe og er boret ned i det salte grundvand. I denne dybde er gennemstrømningen i kalken optimal til lagring af kulde og varme i undergrunden og cirkuleringen i denne dybde forhindrer ikke mindst påvirkning af det ferske grundvand.

Det salte grundvand cirkulerer i et lukket system i undergrunden og vekselvirker varme og kulde med et lukket system på terræn. 

Om sommeren når der er er brug for køling i terminalerne cirkulerer vandet i dipolerne op fra den kolde boring i undergrunden, hvor det vekselvirker med det terrænnære system og afleverer kulden. Vandet opvarmes af temperaturen i terminalerne og denne varme vekselvirker med vandet i systemet i undergrunden og varmen føres ned i den varme boring. Om vinteren hvor der skal opvarmes i terminalerne kører systemet den modsatte vej. Denne cirkulering og vekselvirkning gør det mulig at lagre store mængder af hhv. varme og kulde i kalken i undergrunden.

Anlægget producerer køling med en COP (Coefficient Of Performance) på 60, hvilket betyder , at der for hver forbrugt kWh el leveres 60 kWh køleenheder. Til sammenligning har CPHs øvrige konventionelle køleinstallatiner en COP på to til tre. Den nye teknologi er med andre ord 20-30 gange s effektiv som den konventionelle teknologi.

Fakta om grundvandskøling i CPH

  • CPHs grundvandskøleanlæg (ATES) bliver blandt verdens største af sin slags
  • Anlæggets primære funktion er komfortkøling og sekundært opvarmning
  • ATES koster cirka 60 millioner kroner og det anslås, at anlægget vil spare CPH for omkring syv millioner kroner om året i energibesparelser
  • Installeringen blev indledt i 2010 og forventes afsluttet i 2015


Køling i sommerhalvåret


Opvarmning i vinterhalvåret