Klima og energi

Luftfarten har taget klimaudfordringen op

Der er ingen tvivl om, at luftfartsindustrien bærer sin del af ansvaret for den miljøpåvirkning, der ændrer vores klima, hvilket luftfartsbranchen anerkender og arbejder efter. Ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er luftfarten ansvarlig for 2-3 % af den globale CO2 udledning.

Den samlede klimapåvirkning fra luftfart er dog større end CO2 udledningen isoleret set. Det skyldes blandt andet, at udledningen sker i en stor højde, og at dannelsen af kondensstriber også bidrager til klimapåvirkningen. Størrelsen af den samlede klimapåvirkning fra luftfart vurderes til at ligge mellem 2 og 8 %.

Sammenlignet med andre sektorer, som f.eks. energiproduktion og vejtransport, er luftfartens bidrag til CO2 udledning altså relativt lille. Dette betyder dog ikke, at man i branchen ignorerer klimaudfordringen – tværtimod.

Bedre klima kræver bidrag fra alle
Lufthavne er en integreret del af luftfartsindustrien, også i klimasammenhæng. Ser man på Københavns Lufthavn som helhed, er flytrafikken den største kilde til CO2 udledning. CPH vil samarbejde med partnerne i lufthavnen om en reduktion af den samlede udledning fra lufthavnen, ved i videst mulige udstrækning at guide og påvirke partnerne til klimavenlig drift.

Tog og metro mest klimavenlige
En af de klimamæssige udfordringer for en lufthavn som infrastrukturelement er transporten af passagerer og medarbejdere til og fra lufthavnen. I den sammenhæng har det både stor betydning, at lufthavnen har en placering med kun 8 km til Københavns centrum og, at der er gode og miljøvenlige adgangsforhold til lufthavnen, med bl.a. egen tog- og metrostation. 

I dag kommer over halvdelen af passagererne til lufthavnen med tog eller metro, som er de mest CO2 venlige transportformer.

Læs mere

Energibesparelser:

Luftfart og klima:

Klima: