Dataetik politik i Københavns Lufthavn

Baggrund og formål
Nye digitale og datamæssige muligheder udvikler sig konstant og i høj hastighed. Som led i en digital transformation, ønsker CPH i høj grad at udnytte de nuværende og fremtidige teknologiske muligheder, som kan forbedre vores produkter og leverancer til kunder, partnere og medarbejdere (disse herefter omtalt som CPHs stakeholders).


For at sikre at vi også på data-/digitaliseringsområder i fremtiden lever op til vores ambition om at være en ansvarlig virksomhed, vil vi løbende udvikle og integrere dataetik i vores arbejde med data. Dataetiske hensyn er mere vidtrækkende end overholdelse og efterlevelse af lovgivningen, hvor vi i CPH efterlever danske og europæiske regler for persondatabeskyttelse. Dataetik politik skal sikre niveauet for, hvad vi gør ud over lovgivningen, og skal sikre at fremtidens data- og digitaliseringsmuligheder ikke kun handler om hvad vi kan, men om hvad vi vil for konstant at leve op til en ansvarlig adfærd.

 

Principper

Vores dataetik politik hviler overordnet på 3 principper:

1. Ansvarlighed: Vi ønsker at anvende vores data ansvarligt og til gavn for vores stakeholders

2. Gennemskuelighed: Vi ønsker en gennemskuelighed af hvordan vi anvender data overfor stakeholders

3. Ligeværdighed: Vi ønsker, at vores kundegrupper behandles ligeværdigt, og at anvendelsen af algoritmer og lignende sikrer at der ikke diskrimineres eller handles uens.

 

Specificering af arbejdet med datatik:

Machine learning, kunstig intelligens, object detection og brug af algoritmer

  • Brug af Machine Learning, object detection, algoritmer m.m. sker for at forbedre CPH for vores stakeholders på operationelle og safety mæssige områder.
  • I dag anvendes machine learning, algoritmer m.m. til optimering af kapacitet.
  • AI/ML modeller og beregninger skal kunne forklares og forstås, og fysiske personer skal tage ansvar for beslutninger der træffes på baggrund heraf.

Anvendelse af kundedata

  • Kundedata anvendes kun i anonymiseret form, til at tracke mønstre/tendenser. Personlige data anvendes kun hvor der er givet tilladelse til specifikke formål.

Deling og salg af data

  • Der deles operationelle data med relevante stakeholders i lufthavnen, eksempelvis politi, flyselskaber, groundhandlere m.fl. for at kunne sikre en samlet god kundeoplevelse og en effektiv operation.
  • Vi deler data for at sikre en bedre kundeoplevelse og en effektiv operation og disse anvendes ikke til videresalg.
  • Når vi deler data med organisationer udenfor, sker dette i anonymiseret/clustered form.

Anvendelse af medarbejder data

  • Deling af medarbejder data eksternt foretages altid i anonymiseret form
  • Vi har en gennemsigtighed overfor medarbejdere, hvordan personlige data anvendes