Grøn omstilling af trafikken på jorden

Vi ønsker at trafikken på landjorden, både på og udenfor lufthavnens område, skal være bæredygtig. Vi vil operere lufthavnen med fossil-frie køretøjer og fossil-frit grej og understøtte grønnere transportformer til lufthavnen.

På lufthavnens område (også kaldet ”airside”) færdes – udover CPH medarbejdere – en række forskellige samarbejdspartnere, som hver især har en særlig opgave i at sikre, at passagererne har en god oplevelse i lufthavnen og at flyene kommer sikkert afsted til tiden og hjem igen. Det er f.eks. ground handlere, som sørger for at bagage kommer med på flyet, cateringvirksomheder som leverer mad til flyene, rengøringspersonale etc.

De køretøjer og det grej, som benyttes airside, ønsker vi skal være drevet af alternative drivmidler – for klimaets skyld, men i høj grad også pga. den lokale påvirkning af luftkvaliteten.

Reduktion af CO2 og ultrafine partikler

Med vores nye klimavision intensiverer vi indsatsen for en grøn omstilling af den operation, der foregår på jorden på lufthavnens område. For at nå målet om en emissionsfri lufthavnsdrift og landtransport i 2030 har vi bl.a. et højt fokus på miljøvenlige køretøjer til forskellige supportopgaver i lufthavnen. Vi søger løbende nye løsninger til at reducere brugen af fossile brændstoffer, som udover at udlede CO2, oftest er den direkte årsag til forekomsten af ultrafine partikler.

CPH har i en lang årrække i samarbejde med 3F og en række andre samarbejdspartnere igennem "Luftkvalitetsprogrammet"  taget ansvar for en aktiv indsats for en bedre luftkvalitet i lufthavnen og for de mennesker, der arbejder på lufthavnens område. Centralt i dette arbejde er vores indsats for at nedbringe antallet af ultrafine partikler. En indsats, der i perioden 2011-2016 har medført en reduktion på mere end 50% på den centrale del af lufthavnens forplads, og målinger for 2017 og 2018 viser, at reduktionen fastholdes. 

Denne reduktion opnås bl.a. ved et sæt regler for flyselskaberne, hvor vi har sat begrænsninger for brug af flyenes APU (en lille jetmotor, der fungerer som generator, når flyet er på jorden) og hovedmotorer, sådan at der er krav om, at disse slukkes umiddelbart efter ankomst ved gaten. Herudover opfordres flyselskaberne generelt set til at spare brændstof, bl.a. ved at køre på én motor, når de kører til landingsbanerne fra terminalbygningerne i lufthavnen og omvendt.

Gennem CPH’s luftkvalitetsprogram samarbejder alle partnere, der har køretøjer på lufthavnens område, på at nedbringe udledningen af ultrafine partikler. Fokus er at omstille specielt dieselkøretøjer til mere miljøvenlige alternativer. Ved hver udskiftning af et køretøj vurderes muligheden for et mere miljøvenligt alternativ end diesel, f.eks. gas- eller elbil. CPH har på nuværende tidspunkt 29 gasbiler og seks elbiler, og derudover anvender vi en række elkøretøjer til specialformål. Gasbilerne kan tanke på vores to gastankstationer, og mindst 25% af den tankede gasmængde er biogasbaseret. I 2018 har CPH bl.a. også haft fokus på at undgå tomgangskørsel med køretøjer med kampagnen ”1 minut – så er det slut”.

Vi arbejder desuden løbende med udviklingen af infrastrukturen til elkøretøjer. Vi planlægger også i første del af 2019 at teste en elbus med det formål på sigt at skifte alle vores busser fra diesel til alternative drivmidler.

Grøn omstilling på taxiområdet

Siden vi i 2017 installerede vores første intelligente elbilladere, er vi nu gået skridtet videre. I 2019 vil vi opføre superladere i lufthavnen; en lader på 150 kW og to ladere på 50 kW. Dette vigtige skridt er resultatet af et samarbejde med Region Hovedstaden og taxibranchen for at sikre gode muligheder for taxaselskaberne til at gå over på el. Ved at etablere en af Danmarks første superladere på 150 kW kan vi betjene de nyeste elbiler, der kommer på markedet i starten af 2019. Med 150 kW er det muligt at lade op til 200 km på 10 min.

I vores Taxi Management System er det muligt for taxichaufførerne at opnå en højere prioritet i køen ved at køre i en”grøn” taxi (en bil som anvender alternative drivmidler, herunder hybrid-, gas-, brint- og elbiler). Derudover, fordi grønne taxier skal have mulighed for at oplade, har de mere fordelagtige køregler.

Stor andel af kollektiv trafik

Trafikken til og fra Københavns Lufthavn er også en væsentlig kilde til udledning af CO2. Den udgør ca. 10% af den samlede udledning. I CPH er vi stolte af den gode infrastruktur, der er omkring lufthavnen, og som gør det let at komme til og fra lufthavnen med kollektiv trafik. I 2018 benyttede 61% af passagererne kollektiv trafik for at komme til lufthavnen. Med vores klimamål om en emissionsfri transport til og fra lufthavnen i 2030 har vi forpligtet os til at arbejde målrettet mod at understøtte den grønne omstilling af både kollektive transportformer og privatbilisme.