Flyv med grøn samvittighed

Vores ultimative mål er, at hele lufthavnen inklusiv flytrafikken er emissionsfri i 2050.

Den største udledning af CO2 i Københavns Lufthavn kommer ikke overraskende fra flyene. I 2018 stod de for 74% af den totale udledning fra lufthavnen. 

Globalt set vurderes det, at luftfarten samlet set står for ca. 2% af den totale CO2-udledning. Indenfor transportsektoren er luftfart ansvarlig for 12% af udledningen, sammenlignet med vejtransport, som står for 74%, ifølge Air Transport Action Group (ATAG)

Men udover at luftfartsbranchen vokser, er det også en af de brancher, hvor den grønne omstilling er en stor udfordring, bl.a. pga. den relativ lange levetid på flyene, som kan være i drift i 25 år eller mere.   

Branchen har i en lang årrække gennemført en lang række initiativer med fokus på klima, og bl.a. er brændstofeffektiviteten i jetfly i dag 80% højere end de første jetfly tilbage i 1960'erne.

Der skal dog både bedre og nye løsninger til for at løse branchens klimaudfordringer, og de løsninger vil vi sammen med branchen være med til at skabe.

Internationale CO2 målsætninger

Den internationale lufthavnsorganisation ACI (Airports Council International) har sat som mål, at 100 europæiske lufthavne skal være CO2-neutrale inden 2030.

Den internationale sammenslutning af flyselskaber IATA (International Air Transport Association) har sat som fælles mål at: 

  • forbedre brændstofeffektiviteten med 1,5% i gennemsnit pr. år fra 2009 til 2020
  • stabilisere netto-udledningen af luftfartens CO2 udledning fra 2020 (CO2 neutral vækst)
  • reducere netto-udledningen i 2050 med 50% ift. 2005

Læs mere på organisationernes egne websites: www.aci.aero og www.iata.org.


Danske målsætninger 

I CPH ønsker vi dog sammen med brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) at gå forrest mod en grønnere fremtid med en mere bæredygtig luftfart og fremtidssikrede, klimavenlige løsninger. Derfor har vi i BDL sat den målsætning, at dansk luftfart skal være CO2 neutral i 2050.

Læs mere på www.dansk-luftfart.dk/klima-og-miljoe/

Med CPH's egen klimastrategi strammer vi grebet om os selv yderligere. Vores vision er at hele Københavns Lufthavn, inkl. flyene, skal være emissionsfri i 2050. 

Det er en ambitiøs vision, hvis udfordring ikke kan løses udelukkende med den nuværende teknologi, men vi tror på, at den grønne transformation kan lykkes, hvis vi samarbejder med alle parter, som vil og kan bidrage til en bæredygtig luftfart.

I 2019 vil vi arbejde med at konkretisere den nye klimastrategi og videreudvikle handlingsplaner og sætte delmål for indsatsen.

Ambitiøst klimaudspil fra en samlet luftfartsbranche

I samarbejde med Brancheforeningen Dansk Luftfart tager CPH et stort skridt for en stærkere klimaindsats. For første gang er det lykkedes at lancere et fælles klimaudspil i den danske luftfartsbranche. CPH er med i brancheforeningens klimaudspil, der inde­holder nye målrettede initiativer, som sikrer et CO2-neutralt dansk luftfartserhverv i 2050.

 


Energy-X

I 2018 har CPH indledt et samarbejde med DTU som industripartner i et projekt kaldet Energy-X, som DTU er ved at etablere. Visionen med Energy-X er at skabe disruptiv, ny teknologi, som gennem katalyse gør det muligt effektivt at konvertere sol- og vindenergi til kemisk form – og dermed brændstof – og opskalere det til et omfang, der gør det interessant for bl.a. luftfartsindustrien. Projektet forventes at løbe over flere år, og CPH’s rolle vil i første omgang være at hjælpe med relevante data fra lufthavnen og på længere sigt demonstrationsprojekter i lufthavnen.

Læs mere på www.energy-x.eu


Nordic Initiative for Sustainable Aviation

CPH er også aktiv i omstillingen til bæredygtig luftfart, bl.a. gennem vores deltagelse i NISA, Nordic Initiative for Sustainable Aviation, som CPH var med til at stifte i 2013. NISA er en forening, som har til formål at bringe de relevante aktører i Norden sammen om at skabe en mere bæredygtig luftfart i Norden på konkurrencedygtige vilkår. Et eksempel på dette fra 2018 var en workshop om politik, regulering samt teknologiske fremskridt og muligheder ifbm. bæredygtige brændstoffer til luftfarten, som NISA arrangerede i samarbejde med DTU og Nordic Energy Research (NER) under det Nordiske Ministerråd.

Læs mere på www.cleancluster.dk/nisa