En grønnere lufthavn

Københavns Lufthavn vil være en endnu grønnere og mere energieffektiv lufthavn. Vi vil i højere grad selv producerer grøn strøm og på sigt sørge for at lufthavnen udelukkende forsynes af vedvarende energikilder.

Udledningen fra driften af lufthavnens bygninger består primært af forbrug af el og fjernvarme. CPH står for ca. halvdelen af den udledning. Den øvrige halvdel udledes af vores samarbejdspartnere i forbindelse med deres operationer i lufthavnen, dvs. deres energiforbrug til drift af butikker og øvrige lejemål på lufthavnens område.

En mere energieffektiv lufthavn forsynet af vedvarende energi

I 2017 satte vi et nyt energimål. Fra at måle på gennemførte energibesparelser, måler vi nu på vores energiforbrug pr. m2. Det er mere forpligtende og stiller større krav til vores reelle forbrug, særligt når man tager den store udbygning af lufthavnen i betragtning. I 2018 opnåede vi med 88,6 kWh/m2 allerede vores målsætning om 90 kWh/m2. Derfor vil vi i 2019 skærpe målet yderligere.

Derudover har vi sat et mål om at øge andelen af vedvarende energi til at dække 10% af CPH’s eget energiforbrug i 2023. CPH har et solcelleanlæg på 125 kW, der i dag producerer ca. 0,4% af CPH’s samlede forbrug. I slutningen af 2018 har vi indkøbt et anlæg på 250 kW, der bliver opsat i starten af 2019. Udover dette er planen at opsætte to øvrige anlæg i 2019 på i alt 1,4 MW – det vil øge andelen af vedvarende energi til ca. 3,5%. For at kunne nå vores ambitiøse energimål vil vi over de næste 5 år investere hhv. DKK 20 mio. til energiledelse og energibesparelser samt DKK 10 mio. til opførelse af solcelleanlæg i 2019.

Ambitioner om CO2-neutral varme

I den vestlige del af lufthavnen, Maglebylille, har vi vores eget interne varmenet. Vi har i 2018 fjernet de gamle kedler fra 1960’erne og installeret en kombinationsløsning, så anlægget består af to kedler på hver ca. 3 MW og en 600 kW varmepumpe. Hovedkedlen i kombination med varmepumpen udnytter gassen så effektivt som teknisk muligt på et ældre fjernvarmenet. Det nye anlæg sparer ca. 1 mio kWh om året (svarende til 56 husstandes årlige energiforbrug) og er tilbagebetalt på kun fire år. Varmeforbruget i Maglebylille svarer til ca. 13% af hele lufthavnens varmeforbrug.

I 2019 er planen at udvide systemet, således at varmepumpen kan tage al forår-, sommer- og eftersårsbelastning. Varmepumpen kører på grøn strøm fra vores egne solceller, som er placeret på samme elnet.

Ved nogle yderligere tiltag kan vi i årene fremover nå vores ambition om, at hele Maglebylille er dækket af CO2-neutral varme. Samtidig gøres Maglebylille klar til at forsyne mange af vores kommende arbejdsbiler på el. På den måde kan vi skabe et sammenhængende grønt energisystem.

Vi tager ansvar for alle bygninger i lufthavnen

Vi har i løbet af 2018 udviklet og opdateret vores energistyring på alle bygninger i lufthavnen. Det betyder, at vi kan holde øje med energi- og vandforbruget samt skabe nøgletal, så det er muligt at sammenligne bygningers energi- og vandforbrug på tværs af hinanden.

Vi ønsker at synliggøre de potentialer for energibesparelser og dermed de klima- og økonomiske gevinster, der ligger hos vores kunder. F.eks. har vi i 2018 hjulpet en større kunde med at forbedre afkølingen på fjernvarmen betydeligt. Generelt har vi været i kontakt med alle kunder beliggende på Kystvejen, som omkranser den østlige del af lufthavnen, for at tilbyde dem en gratis energigennemgang.