Hvor stammer CO2-udledningen fra?

CO2-udledningen i Københavns Lufthavn kommer primært fra driften af lufthavnsbygninger, transport på og udenfor lufthavnens område og ikke mindst flyene.

Jf. Airport Carbon Accreditation (ACA), som er den eneste globale standard for håndtering af CO2-udledning i lufthavne, opgøres en lufthavns udledning af drivhusgasser i tre "scopes". De forskellige scopes klassificerer, om udledningen er skabt af organisationen selv, eller om den er skabt af andre relaterede organisationer, f.eks. leverandører eller samarbejdspartner.

Ift. emissioner fra fly inden for lufthavnes område, anvender ACA definitionen af "landing and take-off cycle" fra FN's organisation for civil luftfart (International Civil Aviation Organization (ICAO)) og ACA kræver, at lufthavne overholder disse definitioner.

Læs mere på www.airportcarbonaccreditation.org

Fald i CO2-udledning pr. passager (scope 1 & 2)

Vi har arbejdet systematisk med styring og reduktion af CPH’s CO2-udledning i mange år og opnået gode resultater. Trods en stor stigning i antallet af passagerer og flere lufthavnskvadratmeter er det lykkedes at holde CO2-udledningen fra CPH (scope 1 og 2) på et stabilt niveau. Særligt på energiområdet har vi løbende øget effektiviteten ift. passagervæksten. I 1990 udledte CPH 3,6 kg CO2 pr. passager, i 2006 udledtes 1,7 kg, og i 2018 udledte vi 0,96 kg CO2 pr. passager (svarende til 28.970 ton).

CPH’s CO2-udledning omfatter de emissioner, som vi selv har direkte kontrol over, hvilket svarer til ca. 7% af den samlede udledning fra Københavns Lufthavn. Ca. 89% af CPH’s CO2-udledning stammer fra forbrug af energi, særligt fra el og energi til varme. Vores arbejde med energioptimering og konvertering til vedvarende energikilder har derfor afgørende betydning for reduktion af CPH’s CO2-udledning.

CO2-neutral fra 2019 (scope 1 & 2)

Det systematiske arbejde med energiforbedringer og CO2-udledning har betydet, at vi igen i 2018 har kunnet forny vores Airport Carbon Accreditation (ACA) på niveau 3, optimering, som vi har haft siden 2014. Det kræver en årlig CO2-opgørelse på scope 1, 2 og 3, en fungerende CO2-reduktionspolitik samt løbende dialog med interessenter inden for alle tre scopes. 

Fra 2019 er målet at blive akkrediteret på højeste niveau 3+, neutrality. Det betyder, at vi - udover at efterleve ovenstående krav - vil kompensere for restudledningen fra scope 1 og 2 samt vores forretningsrejser. Dermed vil CPH blive CO2-neutral. Men indsatsen for at reducere CO2-udledningen fortsætter med intensiveret styrke for at arbejde mod at nå vores klimamål om en emissionsfri lufthavnsdrift og landtransport i 2030.


Samarbejdspartneres udledning i lufthavnen 

Over 90% af CO2-udledningen i Københavns Lufthavn stammer fra samarbejdspartneres operationer i og omkring lufthavnen. Det er dermed emissioner, som CPH ikke har kontrol over, men dog har mulighed for at påvirke. Det lægger vi stort vægt på at gøre bl.a. gennem partnerskaber.

Flytrafikken er den største kilde til CO2-udledning, og vi har derfor fokus på at begrænse udledningen, f.eks. gennem krav om, at flyene taxier ind til standpladsen på én motor, og krav om, at de slukker hovedmotoren, så snart flyet er parkeret. Læs mere om hvordan vi arbejder for at nedbringe flyenes udledning her.

Læs mere på Luftfart uden emissioner