Energieffektive komfurer i Laos

 

I forbindelse med CPHs nye klimastrategi har CPH indgået et spændende samarbejde med den internationale NGO, Nexus for Development om projektet ’Energieffektive komfurer i Laos’. Blandt andre klimavenlige tiltag er projektet med til at realisere den første målsætning i CPHs klimastrategi om, at blive CO2-neutral i 2019.

Det sydøstasiatiske land Laos har siden 1971 været på FNs liste over de mindst udviklede lande. Størstedelen af landets befolkning Iaver mad over åben ild ved hjælp af træ og trækul. Det har flere skadelige virkninger for både befolkningen, lokalmiljø og klimaet, da det blandt andet skaber kulstofemissioner, luftforurening og har flere negative sundhedsvirkninger. Derudover har det over de seneste to årtier betydet et stort tab af landets skovdække.

Med projektet ’Energieffektive komfurer i Laos’ får befolkningen i Laos mulighed for at lave mad over nye effektive komfurer, der både har positive klimamæssige, sundhedsmæssige og lokalsamfundsmæssige gevinster. Projektets formål er at reducere forbrug af træ og dermed CO2-udledning samt at forbedre levestandarden for lokalbefolkningen gennem adgang til effektive, sundere og mere bæredygtige komfurer.

Udover at minimere forbruget af træ, og dermed reducere fældning af skov og udledningen af CO2, udleder de effektive komfurer færre sundhedsskadelige partikler, som særligt kvinder er udsat for, når de laver mad over åben ild med trækul eller træ som brændsel.

Investeringen i projektet øger samtidig den lokale beskæftigelse med særligt fokus på empowerment af landets kvinder. Projektet er drevet af lokale organisationer, og det er lokale forhandlere, der sælger komfurerne. Her er omkring 90 procent ejet af kvinder, der får muligheden for at forsørge sig selv ved at eje deres egen forretning og dermed nå en personlig selvstændighed. Noget der ellers ikke er en selvfølge for kvinder i Laos. Med CPHs bidrag er planen, at områder i Laos, fx den nordlige del af Laos, som endnu ikke har klimavenlige komfurer, vil få adgang til disse.

Projektet drives af den internationale NGO, Nexus for Development, og har allerede produceret og distribueret omkring 270.000 komfurer.

Læs mere om Nexus for Development

 

Hvilke verdensmål understøtter projektet?

Projektet ’Energieffektive komfurer i Laos’ skaber positive og bæredygtig udvikling på flere parametre og understøtter flere af FNs verdensmål.

3. Sundhed og trivsel

7. Bæredygtig energi

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

13. Klimaindsats

15. Livet på land

Læs mere om FNs verdensmål