Emissionsfri luftfart

Københavns Lufthavns ultimative mål er, at hele lufthavnen, inklusiv flytrafikken, er emissionsfri 2050. Det mål kan vi ikke indfri alene. Derfor er vi afhængige af stærke partnerskaber, der kan og vil være med til at omstille luftfarten. Og interessen er heldigvis stor.

I 2018 stod udledningen af flyene for 74% af den totale udledning fra lufthavnen. Globalt set vurderes det, at luftfarten samlet er ansvarlig for ca. 2-3% af den totale CO2-udledning. Indenfor transportsektoren er luftfart ansvarlig for 12% af udledningen, ifølge Air Transport Action Group (ATAG).

Luftfartsbranchen er en af de brancher, hvor omstillingen er en stor udfordring, blandt andet fordi flyene har en relativ lang levetid med en driftsperiode på omkring 25 år eller mere. Luftfartsbranchen har i en lang årrække gennemført en lang række initiativer med fokus på klima, og i dag er blandt andet brændstofeffektiviteten i jetfly 80% højere end de første jetfly tilbage i 1960'erne.

Der er brug for både bedre og nye løsninger til at løse luftbranchens klimaudfordringer. I Københavns Lufthavn vil vi bidrage til at fremme de løsninger, som skal sikre den grønne omstilling. I tæt samarbejde med den øvrige luftfartsbranche arbejder vi med konkrete initiativer, der skal være med til at skabe de løsninger, der skal gøre hele luftfarten mere klimavenlig.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi arbejder og hvilke partnerskaber, vi involverer os i for at bidrage til en emissionsfri luftfart.

Luftfartsbranchens udspil om en klimafond
 

Den danske luftfartsbranche er gået sammen om en ny klimafond, der er et afgørende skridt mod at sikre finansiering til en grøn omstilling af luftfarten i Danmark. Det bakker vi selvfølgelig op om.

Med Luftfartens Klimafond tager branchen selv ansvar og initiativ til en grøn omstilling. Det forventes, at den nye uafhængige fond vil kunne bidrage med 250-300 millioner kroner årligt til initiativer, der er rettet mod en mere klimavenlig luftfart. Midlerne til fonden tilvejebringes ved, at der opkræves et mindre beløb per passagerer, der flyver fra en dansk lufthavn. Den konkrete udformning af klimafonden vil blive fastsat i et nyt klimapartnerskab, som luftfartsbranchen har foreslået regeringen, bliver etableret.

Københavns Lufthavn og 192 andre lufthavne har skrevet under på aftalen NETZERO 2050
 

I 2019 forpligtede 193 europæiske lufthave, fordelt på 24 lande, sig til at leve op til Paris-aftalen og således være emissionsfrie i 2050. Her er Københavns Lufthavn selvfølgelig iblandt. Det betyder, at CPH har forpligtet sig til at reducere CO2-emissionerne fra den daglige drift, som vi selv har kontrol over, til 0 (”net zero”) inden 2050. Bag aftalen, som har fået navnet NETZERO 2050, står lufthavnenes internationale brancheorganisation, Airports Council International Europe (ACI Europe)

For Københavns Lufthavn er det afgørende, at der på europæisk niveau, er enighed om at leve op til Paris-aftalen. Som den internationale lufthavn vi er, agerer vi også på et internationalt marked. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at vi kun i Danmark sætter os ambitiøse mål.

Vores klimaambitioner strækker sig ud over vores egen udledning, derfor er det et væsentligt led i vores klimastrategi at indgå i stærke strategiske partnerskaber for at kunne imødekommende omstillingen af luftfarten. Vi er derfor meget glade for dette forpligtende internationale samarbejde.

Danske målsætninger
 

Sammen med Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) ønsker Københavns Lufthavn at gå i front mod en fremtid med en mere bæredygtig luftfart og fremtidssikre klimavenlige løsninger. Derfor har vi i BDL sat den målsætning, at dansk luftfart skal være CO2-neutral i 2050.

Med vores egen klimastrategi strammer vi grebet om os selv yderligere. Vores klimamål er nemlig, at hele Københavns Lufthavn, inkl. flyene, skal være emissionsfri i 2050. Det er et ambitiøst mål, vi ikke kan indfri med den nuværende teknologi alene. Vi tror på, at den grønne omstilling kan lykkes, hvis vi samarbejder med alle parter, som vil og kan bidrage til en bæredygtig luftfart.

Læs mere om de danske målsætninger

Rapport om fremtidens flybrændstof
 

I oktober 2019 blev en rapport om klimavenligt brændstof til fly offentliggjort. Den er udarbejdet af Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA), ingeniørvirksomhedens NIRAS og Syddansk Universitet. En rapport som Københavns Lufthavne været med til at finansiere. Rapporten er en forundersøgelse om bæredygtigt flybrændstof, som bekræfter mulighederne for at lave bæredygtigt brændstof i Danmark og dermed få en gradvist mere CO2-neutral luftfart. I Københavns Lufthavn vil vi engagere kraftigt i at skabe de nødvendige faciliteter til produktionen af brændstoffet, der ifølge rapporten vil være mellem to og to en halv gange dyrere end det nuværende brændstof.

Københavns Lufthavn har sammen med den danske flybranche tidligere i oktober 2019 foreslået, at der etableres en luftfarts klimafond. Med et klimabidrag på danske afgange på omkring 20 kroner per passager vil det give et årligt bidrag til fonden på 300 millioner kroner, som først og fremmest skal bruges til at fremme produktionen af bæredygtigt flybrændstof.

Fra Benzinøen på det nordlige Amager er der allerede en rørledning direkte ud til Københavns Lufthavn. Rørledningen leverer i dag størstedelen af al det brændstof, som flyene får fyldt på. Samtidig ligger et forbrændingsanlæg, der genererer CO2, lige ved siden af. I Københavns Lufthavn lancerer vi en idé om at lave et testanlæg i nærheden af Benzinøen, så man kan udnytte den eksisterende infrastruktur til hurtigt og klimavenligt at få den nye type flybrændstof ud til flyene nogle kilometer væk. Med den nye rapport er der for alvor skabt grobund for planerne.

Læs rapporten

Energy-X
 

I 2018 indledte Københavns Lufthavn et samarbejde med DTU som industripartner i et projekt kaldet Energy-X. Visionen med Energy-X var at skabe disruptiv, ny teknologi, som gennem katalyse gør det muligt effektivt at konvertere sol- og vindenergi til kemisk form – og dermed brændstof – og opskalere det til et omfang, der gør det interessant for blandt andet luftfartsindustrien, fordi det på sigt sandsynligvis vil kunne erstatte dele af den type brændstof, som flyene anvender i dag. Projektet forventes at løbe over flere år, og Københavns Lufthavns rolle vil i første omgang være at hjælpe med relevante data fra lufthavnen og på længere sigt demonstrationsprojekter i lufthavnen.

Læs om projektet

Nordic Initiative for Sustainable Aviation
 

Københavns Lufthavn er aktiv i omstillingen til bæredygtig luftfart gennem blandt andet deltagelse i NISA, Nordic Initiative for Sustainable Aviation, som Københavns Lufthavn var med til at stifte i 2013. NISA er en forening, som har til formål at bringe de relevante aktører i Norden sammen om at skabe en mere bæredygtig luftfart i Norden på konkurrencedygtige vilkår. Et eksempel på dette fra 2018 var en workshop om politik, regulering samt teknologiske fremskridt og muligheder i forbindelse med bæredygtige brændstoffer til luftfarten, som NISA arrangerede i samarbejde med DTU og Nordic Energy Research (NER) under det Nordiske Ministerråd.

Læs om NISA