Bæredygtig landtransport

Med Københavns Lufthavns klimamål for 2030 intensiverer vi indsatsen for en bæredygtig omstilling af de aktiviteter, der foregår på jorden på lufthavnens område. For at nå målet om en emissionsfri lufthavnsdrift og landtransport i 2030 har vi blandt andet stor fokus på miljøvenlige køretøjer til forskellige supportopgaver i lufthavnen.

Vi ønsker at trafikken på landjorden, både på og udenfor lufthavnens område, skal blive emissionsfri i 2030. Derfor vil vi drive lufthavnen med fossil-frie køretøjer og fossil-frit grej og understøtte miljøvenligere transportformer til og fra lufthavnen.

På det område i lufthavnen der kaldes airside (efter sikkerhedskontrollen) færdes – udover vores medarbejdere – en række forskellige samarbejdspartnere, som hver især har en særlig opgave i at sikre, at passagererne har en god oplevelse i lufthavnen, og at flyene kommer sikkert afsted til tiden og hjem igen. Det er fx groundhandlere, som sørger for at bagage kommer med på flyet, cateringvirksomheder som leverer mad til flyene, rengøringspersonale etc. De køretøjer og det grej, som benyttes airside, ønsker vi skal være drevet af alternative brændstoffer som fx el, biogas etc. fremfor diesel – for klimaets skyld, men i høj grad også pga. den lokale påvirkning af luftkvaliteten.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med for at omstille landtransporten til miljø- og klimavenligere alternativer.

Reduktion af CO2 og forbedring af luftkvaliteten
 

I Københavns Lufthavn har vi stor fokus på miljøvenlige køretøjer til forskellige supportopgaver i lufthavnen. Vi tester løbende nye løsninger til at reducere brugen af fossile brændstoffer, som udover at udlede CO2, oftest er den direkte årsag til forekomsten af ultrafine partikler.

Gennem ’Luftkvalitetsprogrammet’ har Københavns Lufthavn i samarbejde med 3F, og en række andre samarbejdspartnere, i en lang årrække arbejdet for at forbedre luftkvaliteten i lufthavnen og for de mennesker, der arbejder på lufthavnens område. Centralt i dette arbejde er vores indsats for at nedbringe antallet af ultrafine partikler. En indsats, der i perioden 2011-2016 har medført en reduktion på mere end 50% på den centrale del af lufthavnens forplads, og målinger for 2017 og 2018 viser, at reduktionen fastholdes. Vi arbejder fortsat på at nedbringe antallet af de ultrafine partikler.

Denne reduktion opnås blandt andet ved et sæt regler for flyselskaberne, hvor vi har sat begrænsninger for brug af flyenes APU (en lille jetmotor, der fungerer som generator, når flyet er på jorden). Derudover har vi sat krav om, at flyenes hovedmotorer skal slukkes umiddelbart efter ankomst ved gaten for at mindske udledningen af ultrafine partikler. Flyselskaberne opfordres generelt til at spare brændstof ved blandt andet at køre på én motor, når de kører til landingsbanerne fra terminalbygningerne i lufthavnen og omvendt, så udledningen af emissioner mindskes.

Gennem luftkvalitetsprogrammet samarbejder alle partnere, der har køretøjer på lufthavnens område på at nedbringe udledningen af ultrafine partikler. Fokus er at omstille specielt dieselkøretøjer til mere miljøvenlige alternativer. Ved hver udskiftning af et køretøj vurderes muligheden for et mere miljøvenligt alternativ end diesel, fx gas- eller elbil. Vi har investeret i gas- og elbiler, og anvender en række elkøretøjer til specialformål. Gasbilerne kan tanke på vores to gastankstationer, og mindst 25% af den tankede gasmængde er biogasbaseret. I 2018 havde vi blandt andet også fokus på at undgå tomgangskørsel med køretøjer med kampagnen ”1 minut – så er det slut”.

Derudover arbejder vi løbende med udviklingen af infrastrukturen til elkøretøjer. I første del af 2019 testede vi en elbus med det formål på sigt at skifte alle vores busser fra diesel til alternative drivmidler.

Grøn omstilling på taxiområdet
 

Siden vi i 2017 installerede vores første intelligente elbilladere, er vi nu gået skridtet videre. I 2019 opførte vi superladere i lufthavnen; en lader på 150 kW og to ladere på 50 kW.

Dette vigtige skridt er resultatet af et samarbejde med Region Hovedstaden og taxibranchen for at sikre gode muligheder for taxaselskaberne til at gå over til eldrevne taxaer. Ved at etablere en af Danmarks første superladere på 150 kW kan vi betjene de elbiler, der kom på markedet i starten af 2019 og med en  150 kW lader er det muligt at lade op til 200 km på 10 min.

I vores Taxi Management System er det muligt for taxichaufførerne at opnå en højere prioritet i køen ved at køre i en ”grøn” taxi (en bil som anvender alternative drivmidler, herunder hybrid-, gas-, brint- og elbiler). Derudover har de mere fordelagtige køreregler, da de skal have mulighed for at oplade.

Stor andel af kollektiv trafik
 

Trafikken til og fra CPH er også en væsentlig kilde til udledning af CO2. Den udgør ca. 10% af den samlede udledning. I CPH er vi stolte af den gode infrastruktur, der er omkring lufthavnen, og som gør det let at komme til og fra lufthavnen med kollektiv trafik. I 2019 benyttede 61% af vores passagerer kollektiv trafik for at komme til lufthavnen. Med vores klimamål om en emissionsfri transport til og fra lufthavnen i 2030 har vi forpligtet os til at arbejde målrettet mod at understøtte omstillingen af både kollektive transportformer og privatbilisme til klimavenligere alternativer.