Corporate Responsibility

CR-strategi

 
I Københavns Lufthavn ønsker vi at løfte et stort samfundsansvar. Vi vil være med til at skabe mere værdi for det samfund, vi er den del af og samtidig bidrage til en miljømæssig og socialt ansvarlig luftfart gennem nytænkning, samarbejde og investeringer, der sikrer en bæredygtig omstilling.

Vi lever i en verden, hvor konstante forandringer er en realitet. Det stiller krav til os som virksomhed, og derfor vurderer vi løbende behovet for at justere og optimere vores CR-strategi og fokus så vi imødekommer de udfordringer og behov, vi som virksomhed oplever.

Vores CR-fokus er en integreret del af forretningsstrategien og den daglige drift. For at gøre arbejdet så konkret som muligt, har vi i alt 11 emner, som vi arbejder med. De 11 emner kan du læse mere om under de tre hovedfokusområder.