CR-strategi

Vi er ambitiøse i vores ansvarlighedsarbejde og ønsker at skabe endnu bedre resultater til gavn for vores forretning og ikke mindst vores omverden.

I 2017 har vi i CPH opdateret vores CR-strategi. Fordi vi vil, og fordi vi ved, det skaber værdi og "licence to operate". Og fordi vi i endnu højere grad vil integrere CR-indsatsen i den måde, vi driver og udvikler lufthavnen på.

Det ligger dybt i vores DNA at måle stort set alt, hvad vi foretager os. Men vi har også valgt, at vi godt kan formulere en ambitiøs CR-vision med langsigtede mål uden nødvendigvis at have alle KPI’er (Key Performance Indicators) på plads fra starten. Og det har vi en plan for. 

Vi har under de tre områder Mennesker, Miljø og Markedsposition valgt 11 emner, der får særlig opmærksomhed, og som vi prioriterer ekstra i de kommende år.

 

 

CPH er en af Danmarks største arbejdspladser og trafikalt knudepunkt for millioner af rejsende, og vi har et ansvar for de mange mennesker, der påvirkes af CPH – bl.a. passagerer, naboer, medejere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

MENNESKER

Vi er et dedikeret team og en ansvarlig og inkluderende arbejdsplads, der arbejder for at skabe rejseglæde i sikre og trygge rammer. Mennesker er vores vigtigste omdrejningspunkt, og vi sætter en ære i at møde det enkelte menneske med respekt og gæstfrihed.

  Læs mere om området MENNESKER

 

CPH’s arbejde på energi- og miljøområdet sikrer, at Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn drives og udvikles ansvarligt, så der opnås fortsat forbedrede resultater på energi-og miljøområdet. Dette gælder både det globale klima, hvor vi arbejder målrettet for at mindske udledningen af CO2, og det nære miljø på områder som støj, luft, affald, jord, vand og natur.

MILJØ

Vi har et ansvar for at beskytte vores miljø, og det ansvar skal fortsat være en integreret del af vores forretning. Vi arbejder hver dag målrettet og innovativt på at udvikle bæredygtige løsninger, så vi også kan bidrage til at skabe et godt miljø for kommende generationer.

  Læs mere om området MILJØ

 

Det er vigtigt for os at skabe værdi og vækst for samfundet, og derfor investerer vi ansvarligt og langsigtet i den internationale og nationale tilgængelighed. Vi ønsker at bidrage til at styrke sammenhængskraft og udvikling af lokalsamfundet. Vi kan ikke gøre det alene, men går gerne forrest for at skabe fælles fordele.

MARKEDSPOSITION

Markedsposition handler ikke alene om forretning og placering i markedet. Det handler i høj grad også om at lytte og til sammen med vores omverden at skabe nye forbindelser og langsigtede muligheder og løsninger. 

  Læs mere om området MARKEDSPOSITION