Salgs- og leveringsbetingelser for Bil-Renseriet

Her kan du læse vores salgs- og leveringsbetingelser for Bil-Renseriet

www.bilrenseriet.dk administreres og vedligeholdes af Bil-Renseriet A/S, Kystvejen 42, 2770 Kastrup, CVR-nr.: 3457 9415 - tlf. +45 8870 8989

Få yderligere informationer om Bil-Renseriet ved at gå ind på www.bilrenseriet.dk eller kontakt os på tlf. +45 8870 8989.

Bil-Renseriet A/S og virksomhedens filialer giver adgang til www.bilrenseriet.dk (herefter kaldet "websitet").

Vi sælger vores produkter til Dem i henhold til de betingelser, som er beskrevet på denne side. Afsnittet Vilkår og betingelser skal læses omhyggeligt igennem inden brug af de ydelser, som Bil-Renseriet A/S tilbyder.

De accepterer disse betingelser i deres helhed ved at bruge dette website.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Læs vores Fortrolighedspolitik for at få mere information om, hvordan vi bruger Deres oplysninger. Her kan De også læse om de bestemmelser, der er gældende for vores website.

ADGANG TIL WEBSITET

Vi gør vort bedste for at sikre uafbrudt adgang til websitet, og at der ikke sker fejl under transmissionerne.

Dette kan vi dog kun garantere i forhold til internettets beskaffenhed. Deres adgang til websitet kan til tider være afbrudt eller begrænset på grund af reparation, vedligeholdelse eller introduktion af nye faciliteter eller tjenester. Vi bestræber os på at begrænse hyppigheden og varigheden af dette.

TILLADELSE TIL AT FÅ ADGANG TIL WEBSITET

Bil-Renseriet A/S giver tilladelse til begrænset adgang og personlig brug af websitet. Denne tilladelse giver Dem ikke adgang til at hente (bortset fra almindelige cache-funktioner) eller ændre websitet eller dele af websitet uden forudgående skriftligt samtykke fra Bil-Renseriet A/S.

Tilladelsen omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold, herunder indsamling eller brug af produktlister, beskrivelser eller priser, afledt brug af dette website eller dets indhold, hentning eller kopiering af kontoinformation til fordel for andre butiksindehavere eller brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlingsværktøjer.

Dette website eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde bruges til nogen form for kommercielt brug uden forudgående skriftlige samtykke fra Bil-Renseriet A/S. De må ikke anvende frames-teknik til at skjule handelsmærker, logoer eller anden ejendomsinformation (herunder billeder, tekst, side-layout, eller information) fra Bil-Renseriet A/S uden forudgående skriftligt samtykke.

Det er ikke tilladt at anvende metatags eller anden "skjult tekst" med, produktnavne, varemærker eller  Bil-Renseriet A/S firmanavn. Al uretmæssig brug ophæver enhver tilladelse eller licens til brug af websitet, som er givet af Bil-Renseriet A/S.

DIN ADFÆRD

De må ikke bruge websitet på en sådan måde, at det kan medføre afbrydelse, beskadigelse eller forringelse af eller adgang til websitet. 

De må ikke bruge websitet:

  • til svigagtige formål eller i forbindelse med en kriminel handling eller andre ulovlige aktiviteter.
  • til at sende, bruge eller genbruge materialer, som er ulovlige, anstødelige, uanstændige, ærekrænkende, frastødende, truende eller som bryder ophavsret, varemærker, fortrolige oplysninger og andre rettigheder, og som på anden vis er skadelig for tredjepart eller er forkastelige, eller som består af eller indeholder software-virus, politisk agitation, kommercielle henvendelser, kædebreve, massemails og spam.
  • til at frembringe gener, ulemper eller unødvendig ængstelse.

OPHAVSRET, JURIDISK ERKLÆRING OG DATABASERETTIGHEDER

Hele websitets indhold og kompilering af indholdet som f.eks. tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og software tilhører Bil-Renseriet A/S og er beskyttet af europæiske og internationale ophavsrettigheder og love om databaserettigheder.

Al software, der anvendes på websitet, tilhører Bil-Renseriet A/S eller vores softwareleverandører og er beskyttet af europæiske og internationale love om ophavsret. Der må ikke udtrækkes og/eller genbruges dele af websitets indhold uden forudgående skriftlige samtykke fra Bil-Renseriet A/S. Der må i særdeleshed ikke gøres brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtrækningsværktøjer (hverken én eller flere gange) med det formål at anvende væsentlige dele af websitet.

Endvidere må De ikke oprette og/eller udgive egen database, som indeholder væsentlige dele af websitet (f.eks. vore priser eller produktlister).

JURIDISK ERKLÆRING

www.bilrenseriet.dk er et registreret domæne i HiCo ApS, som er moderselskab for Bil-Renseriet.

VORES AFTALE

Når De handler på www.bilrenseriet.dk, kan aftalen indgås på følgende sprog: Dansk.

Aftalen er indgået, når De godkender købet på siden. De vil i den forbindelse modtage en ordrebekræftelse via e-mail. E-mailen er en bekræftelse på, at Bil-Renseriet A/S har modtaget ordren.

De har altid mulighed for at kontakte os for at få en kopi af ordrebekræftelsen på (kundeservice@bilrenseriet.dk).

Bil-Renseriet A/S forbeholder sig ret til at afvise enhver bestilling.

FORTRYDELSE

De har fortrydelsesret på købet fra den dag bestillingen foretages til dagen før bestillingen skal udføres. Skulle De fortryde bestillingen på www.bilrenseriet.dk kan De rette henvendelse til kundeservice@bilrenseriet.dk og bede om at få annulleret bestillingen.

Skulle De ikke nå at fortryde bestillingen eller ikke overholde bestillingen, vil De blive trukket det beløb, bestillingen lyder på.

REKLAMATION

I forbindelse med reklamation kontakt da venligst vores servicecenter på kundeservice@bilrenseriet.dk eller tlf. +45 88708989. Servicecenteret vil hjælpe med behandlingen af reklamationen.

LEVERINGSBETINGELSER

Den vare, der bestilles på hos Bil-Renseriet A/S, udføres i en af Bil-Renseriet A/S servicecentre, der enten er placeret i det parkeringshus, De benytter eller et tæt på.

Alt efter opgavens art udføres bestillingen i det parkeringshus, De har parkeret i. Hvis opgaven er af en sådan art, at den skal udføres andet sted, køres køretøjet på egne hjul til en af Bil-Renseriet A/S servicecentre, hvor opgave så udføres.

Når køretøjet køres til et af Bil-Renseriet A/S servicecentre for at få udført bestillingen, vil køretøjet altid blive returneret til det parkeringshus, hvor køretøjet er modtaget, med mindre andet aftales.

Når der vælges parkeringshus, kan der være parkeringshuse, som ikke er bemandet, og hvor Bil-Renseriet A/S benytter sig af elektroniske nøgleskabe til aflevering og afhentning af køretøjets nøgler. Disse elektroniske nøgleskabe er videoovervågede og kan alene betjenes ved hjælp af den kode, der overdrages ved ordrebekræftelsen.

PRISER

Alle priser er angivet inkl. moms og afgifter. Priserne er dagspriser og opdateres løbende.

BETALINGSBETINGELSER

På www.bilrenseriet.dk er det muligt at betale med: Dankort, eDankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Elektron, Mastercard, Eurocard og Maestro.

Beløbet trækkes kreditkortet/Dankortet samme dag, bestillingen er udført.
Skulle der være behov for en faktura fremsendes dette efter krav.

ÆNDRINGER AF TJENESTER ELLER TILLÆG TIL NÆRVÆRENDE

Vi forbeholder os ret til, når som helst, at udføre ændringer af vores website, forretningspolitikker og forretningsbetingelser.

Anvendelse af websitet og dennes bestillinger er underlagt de politikker og betingelser, som er gældende, når websitet anvendes, eller når der bestilles fra os, medmindre loven kræver en ændring af disse politikker og betingelser (i så fald vil disse ændringer også gælde for tidligere bestillinger). Hvis nogle af disse betingelser er ugyldige, eller af den ene eller anden årsag er uden retskraft, vil pågældende betingelser udskilles fra de øvrige betingelser og dermed ikke have indflydelse på gyldigheden og gennemførligheden af de øvrige betingelser.

HÆNDELSER VI IKKE KONTROLLERER

Bil-Renseriet A/S kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende overholdelse af vore forpligtelser i henhold til disse betingelser, hvis forsinkelsen eller den manglende overholdelse skyldes en hændelse, vi ikke har kontrol over. Denne betingelse har ingen indflydelse på Deres lovbefalede rettigheder.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Hvis De ikke overholder disse betingelser, og vi ikke foretager os noget af den årsag, har vi stadig ret til at gøre brug af vores rettigheder i andre tilfælde, hvor De overtræder disse betingelser.

LOVVALG OG VÆRNETING

Deres anvendelse af websitet, ethvert køb De foretager på websitet og disses betingelser er underlagt dansk lov og bliver vurderet som at have været foretaget i Danmark. De accepterer, lige som vi accepterer, at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting. Ved Dankorttransaktioner gælder dansk lov. Disse betingelser har ingen indflydelse på Deres lovbefalede rettigheder.

KONTAKTOPLYSNINGER

Bil Renseriet A/S
Dronningens Tværgade 4,
1302 København K
Tlf. +45 8870 8989
e-mail: kundeservice@bilrenseriet.dk

  • HiCo ApS CVR nr.: 2151 7909
  • Bil Renseriet CVR nr. 3457 9415
  • Sixt Biludlejning (Mobility Service Danmark A/S) CVR nr.: 2797 2721

Virksomheden er registreret i Danmark og underlagt de danske myndigheders retningslinjer.

© Bil Renseriet A/S, 2013. Alle rettigheder forbeholdes.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Bil-Renseriet A/S og/eller virksomhedens filialer tager alle forpligtelser over for kunderne alvorligt. Det omfatter også den måde, vi behandler de data, der gives os. Bil-Renseriet A/S forpligter sig til at overholde alle gældende love og bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger.

Fortrolighedspolitikken fastsætter den måde, Bil-Renseriet A/S behandler de personlige data, der er indsamlet.

INDSAMLER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Det er gratis at browse på - og læse vores website. Vi beder Dem om at angive Deres e-mail adresse, hvis følgende gør sig gældende:

  1. Hvis De køber en af vores ydelser fra websitet.
  2. Hvis De vil deltage i en lodtrækning eller konkurrence på websitet.
  3. Hvis De vil kontakte os, sende os en e-mail eller vil have en tilbagemelding.
  4. Hvis De vil have tilsendt vores markedsføringsmateriale fra Bil-Renseriet A/S og vores parkeringshus partnere.

Vi indsamler kun personlige oplysninger (f.eks. navn og e-mail, telefonnummer), hvis De vil give os disse oplysninger.

ANVENDER VI DISSE OPLYSNINGER?

For at kunne udføre Deres bestilling, skal vi have specifikke personlige oplysninger, som for nærværende er: Deres navn, bilens registrerings nr., Deres e-mail adresse, samt mobil- og/eller telefon nr. og kreditkortoplysninger. Disse oplysninger anvendes til at administrere bestillingen og udføre betalingen på den bestilte service.

Vi indsamler personlige oplysninger for at sende meddelelser om bestillingen (ordrebekræftelse), for at sende e-mails med opdateringer eller for at svare på spørgsmål og kommentarer, og for at De kan tilmelde Dem bestemte funktioner på websitet.

TILLADELSE FRA DEM

I forbindelse med bestilling vil De blive spurgt, om vi må sende markedsføringsmateriale til den oplyste e-mail adresse. Tilladelsen gives til os og den parkeringshusadministrator, De benytter i forbindelse med bestilling hos Bil-Renseriet A/S (vi deler kun navn og e-mail adresse – intet andet).

OPBEVARING OG TRANSMITTERING AF PERSONDATA

Persondata sendes krypteret til Bil-Renseriet A/S men opbevares ikke krypteret (kreditkortoplysninger opbevares ikke). Data bliver som minimum opbevaret i fem år jf. loven. Den dataansvarlige i Bil-Renseriet A/S er direktøren (CEO). Som registreret har De altid mulighed for indsigt, og De kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

HVORDAN FRAMELDES E-MAILS?

Bil-Renseriet A/S politik er at brugerne, når som helst, skal kunne afmelde vores regelmæssige e-mails. Det gøres ved at klikke på linket "Afmeld" nederst på den e-mail, De modtager. Alternativt kan De sende en e-mail med afmeldelse til vores service centrer på kundeservice@bilrenseriet.dk.

Hvis De har bedt os om ikke at sende flere e-mails, og De alligevel modtager mails, kan det skyldes, at den e-mail adresse, som afmeldingen er sendt fra, ikke er den samme e-mail adresse, som vi sender e-mails til. Se hvilken adresse vi bruger, og send den adresse med i din anmodning om ikke at modtage flere e-mails fra os. Det gøres nemmest ved at returnere hele den uønskede e-mail.

HVEM BEHANDLER OPLYSNINGERNE?

Bil-Renseriet A/S (og de personer eller virksomheder, som er ansat hos Bil-Renseriet A/S, og som er med til at lave dette website, websitets indhold og ydelser) behandler og anvender de oplysninger, De giver os. Derefter kan vi svare på spørgsmål, forbedre vores ydelser og målrette vores ydelser, så de lever op til Deres behov.

Derudover deler vi ikke oplysninger med andre virksomheder uden Deres tilladelse, med mindre loven kræver det, eller at De har vundet en præmie, eller De har bedt om at modtage konkrete informationer. Hvis De giver os tilladelse til at dele Deres oplysninger med andre virksomheder, når De tilmelder Dem modtagelse af markedsføringsmateriale fra Bil-Renseriet A/S, må vi gerne videregive Deres oplysninger til vores parkeringshussamarbejdspartner, så de kan sende Dem informationer, tilbud, produkter og ydelser, som kan have interesse.

Vi sælger aldrig oplysninger til andre virksomheder.

BRUG AF COOKIES

Bil-Renseriet har mulighed for at bruge cookies for at kunne yde en bedre service og se, hvilke sider på websitet, De er mest interesseret i. En cookie er en samling data, som et website gemmer via Deres browser på Deres pc, og som kan hentes på et senere tidspunkt. Cookies kan kun læses af det website, de stammer fra.

Hovedformålet er at identificere brugerne og tilpasse Deres besøg, for eksempel ved at byde Dem velkommen med deres navn næste gang, de besøger websitet.

De fleste cookies varer kun så længe, man er på webadressen eller går ind på websitet. Cookies indeholder ikke oplysninger, der vil sætte andre i stand til at kontakte Dem pr. telefon, e-mail eller på anden måde. De kan få Deres browser til at acceptere alle cookies eller til at advare, hver gang De bliver tilbudt en cookie. Så bestemmer De selv, om De vil modtage den eller ej.
De kan slette cookies i Internet Explorer 5x under menuen ’funktioner’ -> ’Internetindstillinger’ -> ’Slet cookies’.

SIKRING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi har indført sikkerhedsregler, der kontrollerer, at vores interne procedurer opfylder vores sikkerhedskrav. Vi gør også vores yderste for at sikre, at vores samarbejdspartnere accepterer at beskytte de personlige oplysninger, de får adgang til, når de betjener vores website og besøgende. De medarbejdere, der har brug for kundens personlige oplysninger, får kun begrænset adgang til oplysningerne, så de kan yde den nødvendige service.

LINKS TIL ANDRE WEBSITES

Vi viser links til andre websites, som vi benytter eller anbefaler. Vi er imidlertid ikke ansvarlige for andre virksomheders indhold eller politik om personlige oplysninger. Hvis De besøger et andet website, bør De læse deres fortrolighedspolitik og andre politikker.

ÆNDRINGER AF VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK

Alle ændringer af vores fortrolighedspolitik vil blive beskrevet her. Hvis Bil-Renseriet A/S foretager større ændringer vedrørende den måde, vi anvender personlige oplysninger på, beder vi om Deres samtykke, inden vi foretager ændringerne.

ER DER ANDET JEG BØR VIDE?

Ud over ovennævnte politik videregiver Bil-Renseriet A/S ikke oplysninger til en tredjepart, med mindre det er lovmæssigt påkrævet.