Københavns Bilpleje Aps

Her kan du læse vores salgs- og leveringsbetingelser for Københavns Bilpleje

www.kbh-bilpleje.dk administreres af Københavns Bilpleje Aps, Smedeland 1C, 2600 Glostrup, CVR-nr.: 29831491 - tlf. +45 40956337.

Få yderligere informationer om Københavns Bilpleje Aps, gå ind på www.kbh-bilpleje.dk eller kontakt os på tlf. +45 40956337.

Københavns Bilpleje Aps og virksomhedens filialer giver adgang til websitet www.kbh-bilpleje.dk

Vi sælger vores produkter til Dem i henhold til de betingelser, som er beskrevet på denne side. Afsnittet Vilkår og betingelser skal læses omhyggeligt igennem inden brug af de ydelser, som Københavns Bilpleje Aps tilbyder.

De accepterer disse betingelser i deres helhed ved at bruge dette website.

 

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Læs vores Fortrolighedspolitik for at få mere information om, hvordan vi bruger Deres oplysninger. Her kan De også læse om de bestemmelser, der er gældende for vores website.

 

ADGANG TIL WEBSITET

Vi gør vort bedste for at sikre adgang til vores website.

 

Dette kan vi dog kun garantere i forhold til internettets beskaffenhed. Deres adgang til websitet kan til tider være afbrudt eller begrænset på grund af nedbrud, vedligeholdelse eller introduktion af nye faciliteter eller tjenester. Vi bestræber os på at begrænse varigheden af dette.

 

TILLADELSE TIL AT FÅ ADGANG TIL WEBSITET

Københavns Bilpleje Aps giver tilladelse til begrænset adgang og personlig brug af websitet. Denne tilladelse giver Dem ikke adgang til at hente (bortset fra almindelige cache-funktioner) eller ændre websitet eller dele af websitet uden forudgående skriftligt samtykke fra Københavns Bilpleje Aps.

 

Tilladelsen omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold, herunder indsamling eller brug af produktlister, beskrivelser eller priser, afledt brug af dette website eller dets indhold, hentning eller kopiering af kontoinformation til fordel for andre butiksindehavere eller brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlingsværktøjer.

 

Dette website eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde bruges til nogen form for kommercielt brug uden forudgående skriftlige samtykke fra Københavns Bilpleje Aps. De må ikke anvende frames-teknik til at skjule handelsmærker, logoer eller anden ejendomsinformation (herunder billeder, tekst, side-layout, eller information) fra Københavns Bilpleje Aps uden forudgående skriftligt samtykke.

 

Det er ikke tilladt at anvende metatags eller anden "skjult tekst" med, produktnavne, varemærker eller  Københavns Bilpleje Aps firmanavn. Al uretmæssig brug ophæver enhver tilladelse eller licens til brug af websitet, som er givet af Københavns Bilpleje Aps.

 

DIN ADFÆRD

De må ikke bruge websitet på en sådan måde, at det kan medføre afbrydelse, beskadigelse eller forringelse af eller adgang til websitet.

 

De må ikke bruge websitet:

 

Til svigagtige formål eller i forbindelse med en kriminel handling eller andre ulovlige aktiviteter.

Til at sende, bruge eller genbruge materialer, som er ulovlige, anstødelige, uanstændige, ærekrænkende, frastødende, truende eller som bryder ophavsret, varemærker, fortrolige oplysninger og andre rettigheder, og som på anden vis er skadelig for tredjepart eller er forkastelige, eller som består af eller indeholder software-virus, politisk agitation, kommercielle henvendelser, kædebreve, massemails og spam.

til at frembringe gener, ulemper eller unødvendig ængstelse.

 

OPHAVSRET, JURIDISK ERKLÆRING OG DATABASERETTIGHEDER

Hele websitets indhold og kompilering af indholdet som f.eks. tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og software tilhører Københavns Bilpleje Aps og er beskyttet af europæiske og internationale ophavsrettigheder og love om databaserettigheder.

 

Al software, der anvendes på websitet, tilhører Københavns Bilpleje Aps eller vores softwareleverandører og er beskyttet af europæiske og internationale love om ophavsret. Der må ikke udtrækkes og/eller genbruges dele af websitets indhold uden forudgående skriftlige samtykke fra Københavns Bilpleje Aps. Der må i særdeleshed ikke gøres brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtrækningsværktøjer (hverken én eller flere gange) med det formål at anvende væsentlige dele af websitet.

 

Endvidere må De ikke oprette og/eller udgive egen database, som indeholder væsentlige dele af websitet (f.eks. vore priser eller produktlister).

 

JURIDISK ERKLÆRING

www.kbh-bilpleje.dk er et registreret domæne i Rsn Holding ApS, som er moderselskab for Københavns Bilpleje Aps

 

Københavns Bilpleje Aps forbeholder sig ret til at afvise enhver bestilling.

 

FORTRYDELSE

De har fortrydelsesret på købet fra den dag bestillingen foretages til dagen før bestillingen skal udføres. Skulle De fortryde bestillingen, kan De rette henvendelse til info@kbh-bilpleje.dk og bede om at få annulleret bestillingen.

 

Skulle De ikke nå at fortryde bestillingen eller ikke overholde bestillingen, vil De blive trukket det beløb, bestillingen lyder på.

 

REKLAMATION

I forbindelse med reklamation kontakt da venligst os på info@kbh-bilpleje.dk eller tlf. +45 40956337. Så vil vi hjælpe med behandlingen af reklamationen.

 

LEVERINGSBETINGELSER

Den vare, der bestilles på hos Københavns Bilpleje Aps, udføres i en af Københavns Bilpleje Aps servicecentre, der enten er placeret i det parkeringshus, De benytter eller et tæt på.

 

Alt efter opgavens art udføres bestillingen i det parkeringshus, De har parkeret i. Hvis opgaven er af en sådan art, at den skal udføres andet sted, køres køretøjet på egne hjul til en af Københavns Bilpleje Aps servicecentre, hvor opgave så udføres.

 

Når køretøjet køres til et af Københavns Bilpleje Aps servicecentre for at få udført bestillingen, vil køretøjet altid blive returneret til det parkeringshus, hvor køretøjet er modtaget, med mindre andet aftales.

 

Når der vælges parkeringshus, kan der være parkeringshuse, som ikke er bemandet, og hvor Københavns Bilpleje Aps benytter sig af elektroniske nøgleskabe til aflevering og afhentning af køretøjets nøgler. Disse elektroniske nøgleskabe er videoovervågede og kan alene betjenes ved hjælp af den kode, der overdrages ved ordrebekræftelsen.

 

PRISER

Alle priser er angivet inkl. moms og afgifter. Priserne er dagspriser og opdateres løbende.

 

ÆNDRINGER AF TJENESTER ELLER TILLÆG TIL NÆRVÆRENDE

Vi forbeholder os ret til, når som helst, at udføre ændringer af vores website, forretningspolitikker og forretningsbetingelser.

 

Anvendelse af websitet og dennes bestillinger er underlagt de politikker og betingelser, som er gældende, når websitet anvendes, eller når der bestilles fra os, medmindre loven kræver en ændring af disse politikker og betingelser (i så fald vil disse ændringer også gælde for tidligere bestillinger). Hvis nogle af disse betingelser er ugyldige, eller af den ene eller anden årsag er uden retskraft, vil pågældende betingelser udskilles fra de øvrige betingelser og dermed ikke have indflydelse på gyldigheden og gennemførligheden af de øvrige betingelser.

 

HÆNDELSER VI IKKE KONTROLLERER

Københavns Bilpleje Aps kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende overholdelse af vore forpligtelser i henhold til disse betingelser, hvis forsinkelsen eller den manglende overholdelse skyldes en hændelse, vi ikke har kontrol over. Denne betingelse har ingen indflydelse på Deres lovbefalede rettigheder.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

Hvis De ikke overholder disse betingelser, og vi ikke foretager os noget af den årsag, har vi stadig ret til at gøre brug af vores rettigheder i andre tilfælde, hvor De overtræder disse betingelser.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Deres anvendelse af websitet, ethvert køb De foretager på websitet og disses betingelser er underlagt dansk lov og bliver vurderet som at have været foretaget i Danmark. De accepterer, lige som vi accepterer, at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting. Ved Dankorttransaktioner gælder dansk lov. Disse betingelser har ingen indflydelse på Deres lovbefalede rettigheder.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Københavns Bilpleje Aps

Smedeland 1C 2600 Glostrup

Tlf. +45 40956337

e-mail: info@kbh-bilpleje.dk

 

Rsn Holding ApS CVR nr.: 33747926

Københavns Bilpleje Aps CVR nr. 29831491

Virksomheden er dansk ejet og underlagt de danske myndigheders retningslinjer.

 

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Københavns Bilpleje Aps og/eller virksomhedens filialer tager alle forpligtelser over for kunderne alvorligt. Det omfatter også den måde, vi behandler de data, der gives os. Københavns Bilpleje Aps forpligter sig til at overholde alle gældende love og bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Fortrolighedspolitikken fastsætter den måde, Københavns Bilpleje Aps behandler de personlige data, der er indsamlet.

 

INDSAMLER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER?

For at kunne udføre Deres bestilling, skal vi have specifikke personlige oplysninger, som for nærværende er: Deres navn, bilens registrerings nr., Deres e-mail adresse, samt mobil- og/eller telefon nr. Disse oplysninger anvendes til at administrere bestillingen og udføre den bestilte service.

Udover ovenstående indsamler vi kundeanmeldelser via Trustpilot eller andre kundeanmeldelses-sites.

 

SIKRING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi har indført sikkerhedsregler, der kontrollerer, at vores interne procedurer opfylder vores sikkerhedskrav. Vi gør også vores yderste for at sikre, at vores samarbejdspartnere accepterer at beskytte de personlige oplysninger, de får adgang til, når de betjener vores website og besøgende. De medarbejdere, der har brug for kundens personlige oplysninger, får kun begrænset adgang til oplysningerne, så de kan yde den nødvendige service.

 

 

ÆNDRINGER AF VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK

Alle ændringer af vores fortrolighedspolitik vil blive beskrevet her. Hvis Københavns Bilpleje Aps foretager større ændringer vedrørende den måde, vi anvender personlige oplysninger på, beder vi om Deres samtykke, inden vi foretager ændringerne.

 

ER DER ANDET JEG BØR VIDE?

Ud over ovennævnte politik videregiver Københavns Bilpleje Aps ikke oplysninger til en tredjepart, med mindre det er lovmæssigt påkrævet.

 
© Københavns Bilpleje Aps 2006. Alle rettigheder forbeholdes.