Generel klagevejledning

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte CPH, hvis du har klager over en ydelse, som du har købt hos CPH.

CPH Webshop

Hvis du vil klage over en vare, som du har købt hos Heinemann via CPH Webshop, er du altid velkommen til at kontakte Heinemann.

Heinemann kan kontaktes via

Parkering

Hvis du vil klage over en ydelse, som du har købt hos CPH, herunder parkering, er du altid velkommen til at kontakte os. Dette kan du gøre via kontaktformularen, som du finder her:

  Gå til formular

Klagemuligheder

Kan du ikke nå til enighed med enten Heinemann eller CPH, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis du opfylder betingelserne herfor, se mere på www.forbrug.dk og https://www.kfst.dk/forbrugerforhold/.

Ved indgivelse af en klage skal du angive den emailadresse, der er oplyst i ordrebekræftelsen og kvitteringen for købet. Hvis der ikke kan nås en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet.

Følg dette link for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr.