Snevejr

Når sneen falder, kan en 3,6 km lang og 46 meter bred landingsbane ryddes for sne på 20 minutter.

Med kirurgisk præcision og efter et nøje tilrettelagt mønster, kører mellem otte og 14 sneplove og fejemaskiner i forskudt kolonne op til 40 km i timen.

Mens banerne ryddes for sne, er andre i gang med snerydning af de øvrige veje på lufthavnsområdet, så flyene kan køre sikkert hele vejen til terminalen.

I vinterhalvåret er seks mand på vagt i lufthavnen døgnet rundt for at holde den fri for glatføre. Med hele beredskabet er lufthavnen i stand til at opretholde konstant snerydning i fire døgn med 50 medarbejdere på vagt pr. døgn.

I kolde vintre med masser af is og sne er der meget at se til for snedrydningsmandskabet, og i perioder med stort snefald kan det blive til mange ekstra arbejdstimer. Derfor kalder mandskabet sneen for "det hvide guld".

De usynlige hjælpere

Lufthavn overvåges døgnet rundt og, hvor det er muligt, forberedes et vejrskift på forhånd, så driften af lufthavnen ikke forstyrres. Forudsætningen for optimal driftssikkerhed er godt udstyr og veluddannet mandskab. Derfor satses der meget på uddannelse og videreuddannelse.
Københavns Lufthavn råder endvidere over en lang række specialbyggede snerydningskøretøjer til glatførebekæmpelse og snerydning – udviklet i tæt samarbejde med producenten. Repræsentanter fra lufthavne over hele verden besøger København for at se og afprøve udstyret.

Forebyggelse af glatføre

Københavns Lufthavn etablerede tilbage i 1999 et såkaldt is-varslingsanlæg, baseret på et intelligent computersystem, der kan forudsige sne, slud og isslag mere præcist end det tidligere har været muligt. Københavns Lufthavn var den første i verden, som etablerede et anlæg af denne størrelse.

Ved brug af varslingsanlægget, der henter vejrmæssige informationer fra 28 sensorer og fire vejrstationer placeret forskellige steder i lufthavnen, kan mandskabet med stor sikkerhed forudsige behovet for forebyggende udspredning af afisningsmidler en time før forventet nedbør.

Varslingsanlægget er, sammen med de øvrige værktøjer og observationer, ikke alene med til at øge lufthavnens driftssikkerhed, men også medvirkende til, at forbruget af afisningsmidler til forebyggelse af glatføre mindskes.

Ved forebyggelse anvendes kun 50 procent af den mængde kemikalier, som anvendes til udspredning, når islaget først er dannet.