Regnvejr

Kraftigt regnvejr som skybrud kan i sjældne tilfælde være til gene for trafikafviklingen, idet der er risiko for akvaplaning på banerne.

For at undgå dette er banerne i Københavns Lufthavn konstrueret med en hældning fra midten ud mod siderne, så regnvandet automatisk løber af banerne og opsamles i et af tre opsamlingsbassiner, der hver især er på størrelse med en fodboldbane.

Om nødvendigt kan en specialbil teste friktionsværdien, dvs. gnidningsmodstanden på banerne, så lufthavnen hele tiden har et præcist billede af forholdene. Bilens computerudstyr sender automatisk oplysningerne videre til piloter, flyvekontroltjenesten og lufthavnens operationscenter.

Situationen er en anden, hvis regnen har slået følge med torden og lyn. Torden er i sig selv ikke et problem, men lyn kan i sjældne tilfælde ødelægge de elektriske installationer. Derfor er både flyet og lufthavnen udstyret med lynafledere for at forhindre lynnedslag.