Islag

Selv om lufthavnen har udstyr til at et område på 3.411 kvadratmeter kan gøres isfrit på bare 20 minutter, kan is på baner og fly godt skabe problemer for afviklingen af flytrafikken.

Islag er ingen fornøjelse for hverken flyene eller Københavns Lufthavn.  I vinteren 2005/2006 havde lufthavnen nogle timer med en vejrsituation, hvor selskaberne ikke kunne nå at af-ise flyene, inden de frøs til igen. Sikkerheden kommer altid først, så i sådanne situationer holdes flyene på jorden.
 
I tilfælde af islag vurderer lufthavnens trafikafdeling så tidligt som muligt, hvordan afviklingen af flytrafikken skal fortsætte.

En specialbil tester friktionsværdien, d.v.s. gnidningsmodstanden, på banerne, så man hele tiden har et præcist billede af forholdene. Bilens computerudstyr sender automatisk oplysningerne videre til piloter, flyvekontroltjenesten og lufthavnens operationscenter.
  
For at fjerne isen på forpladsen og banerne bruges der altid miljørigtige afisningsmidler, såkaldte formater, der har miljøstyrelsens svanemærke.

Det er handlingselskaberne SAS Ground Services og Copenhagen Flight Services, der står for af-isning af flyene, mens Københavns Lufthavn har ansvar for at fjerne is fra forplads, rulleveje og baner.