Islag

Selv om Københavns Lufthavn har udstyr til, at et område på 3.411 kvadratmeter kan gøres isfrit på bare 20 minutter, kan is på baner og fly godt skabe problemer for afviklingen af flytrafikken.

Islag er ingen fornøjelse for hverken flyene eller Københavns Lufthavn. I vinteren 2005/2006 havde lufthavnen en vejrsituation i nogle timer der medførte, at selskaberne der opererer i lufthavnen ikke kunne nå at afise flyene, inden de frøs til igen. Sikkerheden kommer altid først, så i sådanne situationer holdes flyene selvfølgelig på jorden.

I tilfælde af isslag vurderer lufthavnens trafikafdeling så tidligt som muligt, hvordan afviklingen af flytrafikken skal fortsætte.

En specialbil tester friktionsværdien, dvs. gnidningsmodstanden på banerne, så man hele tiden har et præcist billede af forholdene. Bilens computerudstyr sender automatisk oplysningerne videre til piloter, flyvekontroltjenesten og lufthavnens operationscenter.

For at fjerne isen på forpladsen og banerne bruges der altid miljørigtige afisningsmidler, såkaldte formater, der har miljøstyrelsens svanemærke.

Det er handlingsselskaberne, SAS Ground Services og Copenhagen Flight Services, der står for afisning af flyene, mens Københavns Lufthavn har ansvar for at fjerne is fra forplads, rulleveje og baner.