De-icing eller af-isning

Når vejret viser tænder med is, sne, frost og slud, er det vigtigt at undgå, at det påvirker flyenes funktionalitet, stabilitet og kontrol.

Ved denne vejrtype skal man sikre sig, at der hverken flyver isstykker ind i flyets motor, eller at vingen får en anden form på grund af, at der sidder is, frost, sne eller slud. Alt dette kan undgås ved at af-ise flyet inden take-off.

De tre handlingselskaber, SAS Ground Handling, Copenhagen Flight Services og Menzies Aviation, er i vinterhalvåret ansvarlige for af-isning af flyene i Københavns Lufthavn. En af-isning foregår ved, at en varm glykolholdig-væske bliver sprøjtet på flyet for at fjerne og beskytte mod yderligere sne, is, frost og slud.

Af-isning sker lige inden take-off på særligt indrettede platforme med opsamlingssystemer til den overskydende af-isningsvæske. Væsken bliver derefter kørt til rensnings- og biogasanlæg på Sjælland.

Det er vigtigt, at fly kommer hurtigt til take-off, efter de har fået væske på, da væsken kun virker i en begrænset periode.

Præventiv af-isning er en anden metode, som især bliver anvendt, når fly skal opholde sig i lufthavnen i længere tid. Præventiv af-isning sker i modsætning til traditionel af-isning ved flyets ankomst til lufthavnen, hvor en mere tyktflydende glycol bliver påført flyet umiddelbart efter landing.

Metoden forebygger svære isdannelser under flyets ophold i lufthavnen og sikrer et mindre forbrug af glycol før start.